Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Конкурс з визначення програм (проектів, заходів) для громадських об'єднань осіб з інвалідністю у 2022 році
Опубліковано 01 листопада 2021 року о 14:00

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2022 році

 

Конкурс проводиться в електронній системі проведення конкурсу -модуль Е-Конкурси платформи ВзаємоДія, конкурсні пропозиції приймаються з 01.11.2021 до 10.12.2021 включно.

Простір електронних конкурсів


Відповідно до пункту 4 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю,

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу терміни вживаються у такому значенні:

захід – сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання в рамках програми або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

проєкт – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);

програма – комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання пріоритетних завдань, на реалізацію яких спрямовуються кошти громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» у 2022 році та рівень їх виконання (проведення), затверджених Міністерством соціальної політики України.

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення конкурсу організатор конкурсу проводить конкурс виключно з використанням електронної системи проведення конкурсу за умови наявності відповідної технічної можливості на онлайн-платформі взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства.

 Пріоритетні завдання:

 • Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
 • Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, шляхом реалізації положень Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р). *

*При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву розділу, завдання та заходу.

 • Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).*

*При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.

 • Проведення заходів, які спрямовані на забезпечення захисту прав осіб з інвалідністю відповідно до завдань, визначених в Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 756-р).*

*При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити номер та найменування заходу.

 • Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
 • Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
 • Проведення заходів, спрямованих на подолання дискримінації осіб з інвалідністю.
 • Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими, доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.
 • Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
 • Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
 • Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.
 • Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.
 • Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності.
 • Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.


Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

Пріоритетні завдання можуть реалізуватися у вигляді програм (проєктів, заходів) шляхом проведення довготривалих, комплексних, взаємопов’язаних або одноразових (окремих) тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів, громадської експертизи та оцінювання рішень (проєктів рішень) органів влади, адвокацій, представництва і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, соціальних опитувань, досліджень, організації надання послуг перекладу жестовою мовою, особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуг денного догляду, послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю з порушенням зору, соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці тощо.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою та має містити:

 • заявупро участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу (форма Додатку знаходиться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text);
 • опис програми (проєкту, заходу) за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу з урахуванням переліку статей, визначених організатором конкурсу (форми додатків знаходяться за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text);
 • листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
 • інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Для участі в конкурсі громадські об’єднання осіб з інвалідністю подають конкурсні пропозиції через електронну систему проведення конкурсу (програмний модуль «Е-Конкурси» платформи ВзаємоДія).

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладанням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладання якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсних пропозицій автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Граничний обсяг фінансування однієї конкурсної пропозиції за рахунок бюджетних коштів становить у наступних розмірах:

заходу – до 500 тис.грн;

проєкту – до 1500 тис.грн;

програми – до 3000 тис.грн.

Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку проведення конкурсу конкурсні пропозиції можуть подавати громадські об’єднання осіб з інвалідністю, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 (далі – Порядок використання коштів), одержувачем бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку використання коштів одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у державних реєстрах;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в електронній системі проведення конкурсу або шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через електронну систему проведення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).


Рівень виконання (проведення) пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування з державного бюджету громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю рівень виконання (проведення) програм (проектів, заходів) має бути загальнодержавним.

Загальнодержавний рівень виконання (проведення) програми (проєкту, заходу) означає провадження проєктної діяльності на території більш ніж однієї третьої областей України, (у тому числі м. Київ) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більше ніж однієї третьої областей України (у тому числі м. Київ), відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку проведення конкурсу.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 1 Порядку проведення конкурсу фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету надається для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) загальнодержавного рівня.

Програма (проєкт, захід) та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів», Порядку використання коштів та Порядку проведення конкурсу.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування (абзац перший пункту 24 Порядку проведення конкурсу).

Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду (абзац другий пункту 24 Порядку проведення конкурсу).

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проєкту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проєкту, заходу) (абзац перший пункту 7 Порядку використання коштів).

У разі прийняття рішення про визначення переможців конкурсу декількох програм (проєктів, заходів) одного громадського об’єднання таке громадське об’єднання повинно забезпечити уникнення подвійного фінансування видатків у кошторисі витрат на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток та інші витрати шляхом перегляду громадським об’єднанням кошторису витрат (абзац другий пункту 7 Порядку використання коштів).

Конкурсні пропозиції (в електронній системі проведення конкурсу -модуль Е-Конкурси платформи ВзаємоДія) приймаються з 01.11.2021 до 10.12.2021 включно.

Простір електронних конкурсів

Консультації з питань щодо проведення конкурсу надаються представниками Фонду щоденно крім суботи та неділі з 10:00 до 17:00 години, у п’ятницю та передсвяткові дні до 16:00 години.

 • Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю управління соціального захисту осіб з інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних послуг

Контактний телефон: (044)293-17-63, е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

 • Відділ фінансування бюджетних програм управління планування та фінансування бюджетних програм 

Контактний телефон: (044)293-17-52, е-mail: todorov@ispf.gov.ua.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux