Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Сприяння зайнятості та створенню робочих місць для осіб з інвалідністю
Опубліковано 21 червня 2023 року о 12:00

Механізми сприяння зайнятості та створення робочих місць для осіб з інвалідністю

Ринок праці в Україні останніми роками значно трансформувався: з’явилися нові спеціальності та індустрії, ще більше розвилися технології. Попри це люди з інвалідністю часто залишаються за межею трудової інтеграції. Через збройну агресію російської федерації та збільшення кількості людей з інвалідністю, на жаль, проблема буде лише загострюватися. Люди з інвалідністю, потребують не тільки соціального захисту з боку держави, але й підтримки у працевлаштуванні та адаптації умов праці відповідно до їх нозологій.

Сьогодні одним з механізмів, який направлений на створення робочих місць для осіб з інвалідністю в Україні, є встановлений на законодавчому рівні норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю (далі – роботодавці), у розмірі 4 відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік (далі – норматив), а якщо працює від 8 до 25 осіб - у кількості одного робочого місця. (Ст.19 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідності в Україні»  від 21.03.1 991 № 875-XII (далі - Закон № 875)).

У листопаді 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» від 18.10.2022 р. № 2682-IX (далі – Закон № 2682).

Законом № 2682 було скасовано реєстрацію у територіальних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) та подання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ. Тобто, за 2022 рік до 01.03.2023 р. роботодавцем цей звіт вже не подавався.

Починаючи з 2023 року, всю інформацію щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю та виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю, від підприємств до Фонду надає Пенсійний фонд України, а саме:

• про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;

• необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою ст. 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 р. № 875-XII (далі - Закон № 875).

Слід зауважити, що вимоги законодавства стосовно працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю відповідно до Закону 875, виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, а також нарахування і сплати адміністративно-господарських санкцій за його невиконання, залишились без змін.

Звертаємо увагу, що керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, у разі незабезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю несуть відповідальність у встановленому законом порядку.


Показник фактичної чисельності осіб з інвалідністю, які працювали на підприємствах, що використовують найману працю від 8 і більше осіб, в середньому становить майже 400 тис. осіб з інвалідністю.

Але далеко не всі роботодавці працевлаштовують осіб з інвалідністю. У більшості випадків таке рішення вони приймають через недостатню обізнаність стосовно державної допомоги, яку вони можуть отримати на створення робочих місць для осіб з інвалідністю, адаптації умов праці для людей з інвалідністю: розташування робочого місця, обладнання приміщень, санітарно-побутова сфера. Тому їм простіше сплатити АГС, аніж забезпечити таких осіб робочими місцями.

Суми АГС, що сплачуються роботодавцями за невиконання нормативу у вигляді адміністративно-господарських санкцій та пені, надходять до державного бюджету і мають цільове призначення.

Напрямки використання коштів адміністративно-господарських санкцій, які надходять від роботодавців за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, визначені статтею 20 Закону, а також Порядком використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Деякі питання реалізації норм Законів України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та "Про зайнятість населення"» (далі – постанова 70).

Зокрема, всім роботодавцям, у тому числі підприємствам громадських об’єднань осіб з інвалідністю, за кошти Фонду надається:

 • - цільова позика (на поворотній основі із строком повернення до трьох років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю;
 • - дотація на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні;
 • - фінансова допомога на безповоротній основі для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Підприємствам громадських об’єднань осіб з інвалідністю надається фінансова допомога на безповоротній і поворотній основі на:

 • - технічне оснащення діючих робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (придбання основних засобів (крім нерухомого майна) для оснащення діючого робочого місця для працевлаштування особи з інвалідністю з урахуванням безпеки та особливих потреб людини з інвалідністю);
 • - технічне переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової технології, обладнання, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та/або заміни застарілого і фізично зношеного обладнання для всебічної інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та асортименту продукції при забезпеченні зростання продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і собівартості продукції, економії ресурсів);
 • - створення на робочому місці особи з інвалідністю належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю.

Механізм надання фінансової допомоги роботодавцям, у тому числі підприємствам громадських об’єднань осіб з інвалідністю, передбачений Інструкцією з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі – Інструкція)., затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.10 №270, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 954/18249 (зі змінами).

Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика є безвідсотковими і надаються із строком повернення до трьох років, у разі наявності хоча б однієї з таких підстав: виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та отримання у році звернення фінансової допомоги на безповоротній основі або сплати суми АГС та пені.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається роботодавцям, які виконали норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю та у році звернення за допомогою не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямом використання коштів.

Розмір фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики визначається відділенням Фонду на підставі наданих роботодавцем техніко-економічних обґрунтувань і кошторисів.

Строк і порядок повернення фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики зазначаються у договорі про надання такої допомоги та позики.

Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, витрачають бюджетні кошти згідно з планом, який складається та затверджується відповідно до вимог Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами).

Робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, створені за рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги або цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з дати завершення виконання умов договору про надання фінансової допомоги або цільової позики.

Забороняється нецільове використання фінансової допомоги та цільової позики (спрямування коштів на придбання товарів, робіт і послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики).

У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Заявник-роботодавець звертається до територіального відділення Фонду за місцем реєстрації та разом із заявою щодо одержання фінансової допомоги за вставленою формою, та надає необхідні документи, які перевіряються відділенням Фонду на відповідність вимогам Інструкції та чинному законодавству.

На підставі відомостей про заявника-роботодавця, аналізу бізнес-проекту, цінових пропозицій надається перевага заявникам-роботодавцям, які у межах коштів, наявних у Фонді, запропонують найбільші показники результативності з працевлаштування та/або реабілітації осіб з інвалідністю і матимуть найбільшу соціальну значимість.

Бізнес-проекти роботодавців після погодження з відділенням Фонду та дирекцією Фонду у встановленому Інструкцією порядку та строки погоджуються:

 • - підприємствами та організаціями громадських об’єднань осіб з інвалідністю з обласним (Київською міською) державними адміністраціям та Мінсоцполітики;
 • - роботодавець, який не заснований громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, з обласним (Київською міською) державними адміністраціям.

У разі прийняття рішення про доцільність надання фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду, відділенням Фонду укладається договір з роботодавцем, у тому числі заснованим громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, про надання фінансової допомоги.

У подальшому взаємовідносини між відділенням Фонду та отримувачами фінансової допомоги регулюються на підставі договорів, що укладаються між ними в письмовій формі.


Звертаємо увагу на деякі особливості працевлаштування осіб з інвалідністю:

Працевлаштування людини з інвалідністю не залежить від групи його інвалідності. Наявність групи інвалідності не є підставою для відмови громадянину у працевлаштуванні. Розповсюдженого серед роботодавців поняття «не робоча група інвалідності» в законодавстві України не має.

Працевлаштування особи з інвалідністю відбувається з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), індивідуальних здібностей людини та можливості роботодавця адаптувати у разі потреби робоче місце для працівника з інвалідністю.

Законодавство України не містить прямої заборони на працю за певними професіями або роботами для людей з інвалідністю. Обмеження для конкретної людини з інвалідністю може бути зафіксовано в її індивідуальній програмі реабілітації, складеній МСЕК.

Коли роботодавець створює достойні умови праці для людини з інвалідністю, її концентрація опиняється не на власній ваді, а на тих якостях, якими вона володіє. Така людина проявляє більшу соціальну активність, вона прагне займатись суспільно значущою працею, комфортно почуває себе в колективі, здатна до саморозвитку та самореалізації.

Водночас і роботодавці мають підвищувати культуру ставлення до людей з інвалідністю і спрямовувати зусилля на створення інклюзивного середовища та умов праці.


Для отримання більш детальної інформації стосовно отримання фінансової допомоги від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю додатково можна звернутись до територіального відділення Фонду за місцем реєстрації роботодавця. Інформація про контакти знаходиться за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux