Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Загальна інформація
Опубліковано 19 лютого 2024 року о 12:00

Механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (далі – особа) допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі – засоби реабілітації) визначено Порядком забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року №321 (зі змінами) (далі – Порядок).

Засоби реабілітації, призначені для безоплатного забезпечення осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються суб'єктами господарювання, яких включено Держлікслужбою до Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг.

За бажанням особи можуть самостійно придбати засоби реабілітації, призначені їм відповідно до показань, та отримати компенсацію в межах граничної ціни на відповідний засіб реабілітації, затвердженої Мінсоцполітики.

Особи забезпечуються засобами реабілітації або отримують компенсацію за самостійно придбані засоби, визначені додатком 1 до Постанови КМУ від 05.04.2012 №321 (зі змінами).


Відповідно до Порядку право на безоплатне отримання засобів реабілітації мають:

● особи з інвалідністю;

● діти з інвалідністю;

● діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

● особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист";

● жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;

 особи похилого віку;

● військовослужбовці;

● постраждалі;

● потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

● особи з інвалідністю з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту.


Перелік засобів реабілітації

 

До засобів реабілітації, якими забезпечуються особи, належать:

● протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття;

● спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

● допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

● засоби для пересування;

● меблі та оснащення;

● спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

 

Показання для забезпечення засобами реабілітації визначаються висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) (далі - висновок), який формується одним із таких суб'єктів:

 • медико-соціальною експертною комісією на підставі індивідуальної програми реабілітації;
 • лікарсько-консультативною комісією (для дітей з інвалідністю - на підставі індивідуальної програми реабілітації);
 • військово-лікарською комісією на підставі довідки;
 • мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі індивідуального реабілітаційного плану.


Порядок отримання допоміжних засобів реабілітації

 

Для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, незалежно від зареєстрованого/задекларованого місця проживання (перебування) особи.

Заява про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана:

● до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради (далі органи соціального захисту населення);

● до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - виконавчий орган);

● до центру надання адміністративних послуг (далі - центр);

● через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи (далі - електронний кабінет особи) у банку даних;

● через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості);

до територіального відділення Фонду.

 

Перелік необхідних документів.


До заяви необхідно додати такі документи (з пред'явленням оригіналів):

● паспорт громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

● висновок; 

● документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

● посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (за наявності);


військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів (з пред'явленням оригіналів):

● довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або інший документ з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19 - 23 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яким не встановлено інвалідність) (для військовослужбовців - за наявності);

● військовий квиток (для військовослужбовців, які є іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії);

● довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).


Для отримання компенсації за самостійно придбані засоби реабілітації особи додають до заяви про забезпечення засобом реабілітації (виплату компенсації):

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує потребу в засобах реабілітації;

- копію розрахункового документа, що підтверджує придбання засобу реабілітації, з пред'явленням оригіналу такого документа. У разі придбання індивідуального засобу реабілітації додатково подається видаткова накладна на виріб із зазначенням його функціональних характеристик та переліку комплектуючих такого виробу.

Компенсація виплачується територіальними відділеннями Фонду шляхом поштового переказу або перерахування коштів на банківські рахунки осіб або їх законних представників. Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв'язку з хворобою, компенсація виплачується за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.


Вибір суб'єкта господарювання для забезпечення ДЗР

 

Особа або її законний представник після формування територіальним відділенням Фонду в електронній особовій справі направлення на забезпечення засобами реабілітації звертаються до суб'єкта господарювання із заявкою про намір забезпечення протезно-ортопедичним виробом, у тому числі ортопедичним взуттям, засобами для особистого догляду та захисту / заявкою про намір забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями та оснащенням.

Ознайомитись з інформацією по переліку суб'єктів господарювання, які виготовляють, постачають і ремонтують засоби реабілітації за рахунок коштів державного бюджету можна на сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom та на сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/zabezpechennya-tehnichnimi-zasobami-reabilitaciyi.


Документи для отримання ДЗР, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження, може подати законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

Через електронний кабінет особи з інвалідністю та Єдиний державний веб-портал електронних послуг заява подається із застосуванням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» особи з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника та законного представника дитини з інвалідністю.

Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у забезпеченні засобами реабілітації (виплаті компенсації).

Виявлення, зокрема за результатами моніторингу засобів реабілітації, виданих за рахунок коштів державного бюджету, факту умисних пошкодження, втрати, продажу, обміну та/або дарування засобів реабілітації іншій особі протягом строку, на який вони видаються, може бути також підставою для відмови в забезпеченні засобами реабілітації на наступний строк.

Інформація щодо забезпечення ДЗР для військовослужбовців та постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.


Механізм забезпечення військовослужбовців передбачений постановами Кабінету Міністрів України:

 • від 5 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку»;
 • від 1 жовтня 2014 року № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»


Військовослужбовці:

▪ військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;

▪ військовослужбовці військових прокуратур;

▪ особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДПС, Держмитслужби, поліцейських;

▪ особи рядового та начальницького складу;

▪ військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань;

▪ особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.


Механізм забезпечення постраждалих передбачений постановою Кабінету Міністрів України:

 • від 5 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку»


Постраждалі:

▪ працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

▪ мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, що такими особами не вчинено кримінальних правопорушень;

▪ особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

▪ особи, які в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

 

Нормативна база

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, постраждалих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» від 1 квітня 2022 року № 2168-IX

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux