Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Ернест Скібінський: „Держава дбає про своє майбутнє”
Опубліковано 04 липня 2007 року о 17:39

У Міжнародний День захисту дітей Міністр праці та соціальної політики України Михайло Папієв під час перебування у Святошинському дитячому будинку-інтернаті сказав, що кожен день у році має бути Днем захисту дитини. Про те, як Українська держава дбає сьогодні про тих своїх дітей, які потребують особливої уваги, наша розмова із директором Фонду соціального захисту інвалідів Ернестом Скібінським.
 
Ернесте Володимировичу, як саме кероване Вами відомство допомагає дітям, які мають вади із здоров”ям?
Фонд соціального захисту інвалідів створено для фінансування державних соціальних програм підтримки і захисту людей із особливими потребами. П”ять років тому його реорганізовано в урядовий орган державного управління у складі Міністерства праці та соціальної політики України.
 
Сьогодні в нашій державі понад 2,4 мільйони інвалідів, близько 168 тисяч з-поміж них – діти. Інвалідність майже двох тисяч дітей зумовлена наслідками Чорнобильської катастрофи.
 
 Головним механізмом, завдяки якому Фонд надає допомогу нашому молодому поколінню, є фінансування визначених чинним законодавством державних програм, покликаних вирішувати проблеми особливих дітей. Зокрема, Фонд здійснює фінансування діяльності центрів реабілітації дітей-інвалідів, одним із напрямків роботи Фонду є виконання державної програми забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.
 
Розкажіть, будь-ласка, детальніше про реабілітацію дітей-інвалідів, діяльність реабілітаційних центрів.
Реабілітація є сьогодні одним із пріоритетних напрямків роботи центральних органів виконавчої влади щодо соціального захисту людей із особливими потребами. Вона включає в себе комплекс медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на відновлення або компенсацію порушених чи втрачених функцій організму, усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, підтримання їхньої соціальної та матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство. З метою створення єдиної системи соціальної реабілітації інвалідів в Україні у 2001 році було затверджено Концепцію ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
 
Нині в країні діють 478 реабілітаційних установ для дітей-інвалідів. Вони підпорядковані Міністерствам освіти і науки, охорони здоров”я, Міністерству України у справах сім”ї, молоді та спорту, громадським організаціям інвалідів. Та найбільше таких центрів, а їх 210, функціонують у системі Мінпраці та соціальної політики. Щороку в них проходять реабілітацію близько 13,6 тисяч дітей із особливими потребами.
 
Координуючу та методологічну функції всієї мережі реабілітаційних установ здійснює Державний комплекс ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів що у Миколаєві. На його базі діє структурний підрозділ – Учбово-методичний центр, який забезпечує курсову перепідготовку працівників дитячих реабілітаційних центрів. Фахову підготовку здійснює Національний педагогічний університет ім. Драгоманова.
 
З-поміж провідних центрів, які відіграють вагому роль у соціальній реабілітації дітей-інвалідів, треба виокремити Кримський Республіканський консультативно-діагностичний Центр ранньої реабілітації дітей-інвалідів що у Сімферополі, Вінницький обласний Центр реабілітації особливої дитини „Промінь”, Сумський, Волинський, Херсонський та Луганський обласні центри ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
 
Реабілітаційні центри забезпечують практичне використання прогресивних та ефективних соціальних технологій, які при мінімальних фінансових затратах гарантують якісне відновлення фізичного, психологічного та соціального статусу дитини-інваліда без відриву від сім”ї. Минулого року Фондом було спрямовано кошти на зміцнення матеріально-технічної бази 27 центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів.
 
Система зорієнтованих на дітей-інвалідів реабілітаційних установ поєднує соціальну, загальноосвітню, фізичну та технічну допомогу дітям із особливими потребами та їхнім сім”ям. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів – перший крок на шляху до професійної реабілітації, бо саме у ранньому віці дитини формуються її схильності, вміння та трудові навички. Щороку близько 70 відсотків дітей-інвалідів – випускників центрів йдуть до загальноосвітніх шкіл.  
 
Який стан справ щодо забезпечення особливих дітей протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації?
Важко уявити інтеграцію дітей із особливими потребами у суспільство без забезпечення їх технічними засобами реабілітації: протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування, зручним взуттям, палицями, милицями, засобами малої механізації та побутової реабілітації. Надання протезно-ортопедичної допомоги здійснюють 15 державних та казенних підприємств, 19 виробничих дільниць та ательє з надання населенню малоскладної протезно-ортопедичної допомоги, 35 виїзних медико-технічних бригад, 21 виробник протезно-ортопедичної продукції, засобів пересування та реабілітації недержавної форми власності, які обслуговують щороку близько 1 мільйона інвалідів.
 
Переважаючу більшість продукції виготовляють казенні та державні підприємства Промислового об”єднання „Укрпротез” сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України. Для формування державних замовлень щодо забезпечення інвалідів усіх нозологій технічними засобами реабілітації, забезпечення центрів соціально-трудової та професійної реабілітації інвалідів, центрів ранньої реабілітації дітей-інвалідів, спеціальних інтернатних закладів реабілітаційним обладнанням, минулого року тендерним комітетом Фонду проведено понад 40 засідань, на яких було розглянуто майже 220 пропозицій підприємств, укладено 140 договорів на постачання.  
 
На початок 2007 року з-поміж дітей віком до 18 років, які перебували на обліку казенних і державних протезно-ортопедичних підприємств, 155 користувалися протезами верхніх кінцівок, 458 – протезами нижніх кінцівок, 12 532 – апаратами і туторами, 12 319 – корсетами, майже 80 тисяч дітей – ортопедичним взуттям.
 
Минулого року для дітей-інвалідів виготовлено та доставлено 3 267 інвалідних колясок та 2 421 засіб реабілітації.
 
Щодо забезпечення дітей із особливими потребами автомобілями, то згідно чинного законодавства облік автомобілів і їх видачу здійснює Головне управління праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій. Фонд соціального захисту інвалідів оплачує придбання автомобілів у ЗАТ „ЗАЗ”, який їх виготовляє.
 
У 2006 році дітям-інвалідам надано 157 автомобілів. За кошти Державного бюджету України було придбано 55 автомобілів, на пільгових умовах (7 та 30 відсотків вартості) було придбано 5 автомобілів, для інвалідів-чорнобильців – 4, ще 93 автомобілі були надані як гуманітарна допомога.
 
Як держава і, зокрема, очолюваний Вами  Фонд, допомагають  дітям-інвалідам у навчанні, подальшому здобутті ними  професії?
Держава не тільки сприяє у навчанні чи здобутті професії, а й бере під свою опіку зовсім маленьких дітей, які потребують особливої уваги. В країні функціонують понад 1,6 тисяч спеціальних дошкільних закладів, покликаних розвивати і формувати таких дітей, відновлювати їхнє здоров”я, гарантувати соціально-психологічну реабілітацію та адаптацію. У спеціальних дошкільних закладах проводяться корекційно-відновлювальні заняття з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, логопедії, соціально-побутової, просторової орієнтації, розвитку слухового, зорового, дотикового сприймання та комунікативної діяльності, формування вимови і мови з метою корекції порушень. Фондом постійно надається фінансова підтримка цим закладам, а також спеціалізованим школам-інтернатам, іншим навчальним закладам для покращення умов навчання та здобуття професій дітьми із особливими потребами. Минулого року 2 076 осіб навчалися за кошти Фонду. З них 1 391 – у вищих навчальних закладах, 127 – у професійно-технічних, 67 – на курсах перекваліфікації, 491 – на курсах перекваліфікації за направленнями центрів зайнятості.
 
Щоб сприяти професійній реабілітації та адаптації до життя у суспільстві дітей-інвалідів практикуються різні форми навчання. Створюються спеціальні групи у професійно-технічних навчальних закладах. В допоміжних школах інтернатах – спеціальні групи професійно-технічного навчання. З метою підвищення соціального захисту дітей із особливими потребами здійснюється їх пільгове зарахування до професійно-технічних закладів.
 
У червні набули чинності зміни у законодавстві щодо вступу дітей-інвалідів до вищих навчальних закладів. Відтепер, у випадку здачі вступних екзаменів із позитивним результатом до ВУЗів І-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди І і ІІ груп, які за станом здоров”я можуть навчатися по обраній спеціальності, а до ПТУ – діти-інваліди і інваліди, яким стан здоров”я дозволяє опановувати вибрану професію. Під час навчання стипендія і пенсія (державна соціальна допомога інвалідам дитинства і дітям-інвалідам) будуть виплачуватися у повному обсязі.
 
Які нові кроки назустріч дітям із особливими потребами робить сьогодні держава?
Напередодні Міжнародного Дня захисту дітей у Миколаєві відбувався організований Мінпраці та соціальної політики семінар „Оптимізація діяльності центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, на якому фахівці ділилися новими ідеями щодо соціальної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів, їхньої наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. На семінарі були оприлюднені нові нормативні акти, розроблені Мінпраці та соціальної політики щодо удосконалення законодавчої бази в частині реформування підходів до реабілітаційного процесу інвалідів і дітей-інвалідів.
 
Законодавча база щодо соціального захисту людей із особливими потребами та, зокрема, дітей-інвалідів, постійно вдосконалюється. Сьогодні соціальна сфера держави вийшла на новий, більш якісний рівень надання послуг людям, які потребують постійної уваги.
 
Під час згадуваного вами візиту до Святошинського дитячого будинку-інтернату Михайло Миколайович Папієв сказав також, що основним завданням, яке визначив Уряд, є гарантування умов , в яких кожна дитина із особливими потребами знайде гідне місце в суспільстві та самореалізується як особистість. Від того, наскільки якісною і своєчасною буде сьогодні наша допомога дітям, як сьогодні ми переймаємося здоров”ям і долею кожної дитини, залежить майбутнє нашої держави.
   
Роман ШИЛІВ-ГАЛИЦЬКИЙ.
 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux