Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Реабілітація в умовах дитячого садка
Опубліковано 15 квітня 2008 року о 09:26

Ідея створення реабілітаційних груп вихідного дня для дітей із особливими потребами дошкільного віку виникла під час вивчення контингенту дошкільників в одному із мікрорайонів Хмельницького. Було виявлено чимало малюків, які через свої фізичні недуги не можуть відвідувати дошкільні заклади. Тому було прийнято рішення об'єднати таких дітей у стінах дошкільного садочка № 54. Батькам із дітьми запропонували відвідувати дошкільний заклад у вихідні дні.
 
 Згідно наказу міського управління освіти було створено дві реабілітаційні групи вихідного дня. Для роботи з малюками додатково були залучені спеціалісти: дефектолог, лікар, медсестра, методист, інструктори з плавання та фізкультури. Вони розробили програми розумової та фізичної реабілітації для кожної дитини.
 
Ці програми охоплюють:
 
-         навчальний   блок   (заняття   з   розвитку   навчання,   математики,
зображувальної діяльності);
-         блок фізичної реабілітації (масажі, плавання, фізкультурні вправи,
фітотерапія);
-         дидактично-ігровий блок.
 
На початковому етапі перебування дітей в групі батьки беруть участь в усіх формах роботи з ними. Це організовується з метою навчання батьків реабілітаційним методам роботи з малюками в умовах сім'ї. Пізніше батьки залишають дітей у закладі. Така організація роботи з батьками дає можливість продовжувати реабілітацію малюків удома.
 
Перебування дітей з особливими потребами у дитсадку безкоштовне.
 
Мета організації реабілітаційних груп:
 
1. Залучити дітей до дошкільної освіти.
2.   Виконувати індивідуальну фізкультурно-оздоровчу програму.
3.   Полегшити соціальну адаптацію дітей з особливими потребами, ввести їх у
колектив однолітків.
4. Дати дітям необхідні навички спілкування з однолітками та дорослими.
5.   Допомогти родинам у виконанні індивідуальних оздоровчих програм.
6.   Сприяти пізнавальному та особистісному розвитку, готовності до взаємодії
з навколишнім світом. Створити умови для розв'язання певних дидактичних
завдань.
7.   Надати підтримку родинам (як інформаційну, так і практичну).
 
Основні проблеми, на розв'язанні яких концентрують зусилля педагоги:
 
1.   Розвиток у дітей впевненості у собі, своїх силах.
2.   Формування вміння відверто і зрозуміло для навколишніх висловлювати
свої почуття, побажання, погляди; приймати та поважати позицію іншої
людини.
3.   Виховання щирого сприйняття почуттів, переживань, думок навколишніх.
 
4.      Розвиток ціннісної орієнтації та правильного ставлення до прийнятих у
суспільстві норм поведінки, почуття відповідальності.
5.      Формування вміння формулювати суть проблеми, конфлікту та можливих
шляхів його розв'язання.
 6.   Розвиток способів комунікації.
7.   Формування розуміння взаємозалежності людей та необхідності здорових
взаємин.
8.   Пізнання світу на основі дослідницько-експериментальної роботи.
 
Навчальний план має ґрунтуватися на знанні особливостей розвитку конкретної дитини, її сильних та слабких сторін.
 
Робота з дітьми, насамперед, містить у собі такі види діяльності, які сприяють фізичному розвитку, вмінню дитини самостійно виконувати певні дії з предметами, спілкуватися, обслуговувати себе.
 
На основі занять з вправляння м'язів рук, працетерапії визначаються завдання розвитку когнітивної сфери.
 
У багатьох дітей із особливими потребами спостерігаються сповільнений фізичний розвиток, затримка розумового розвитку; їм важко опанувати знання відповідно до віку. Тому особливість планування роботи полягає ще й у багаторазовому повторенні одних і тих самих дій (як розумових, так і практичних).
 
На розвитку когнітивної сфери позначається мала рухливість дітей (не відбувається самостійне пізнання світу, спілкуються малюки здебільшого тільки з членами родини, які всі зусилля спрямовують на фізичний розвиток і зміцнення здоров'я).
 
У дошкільному закладі плануються різноманітні практичні заняття, які дають малюкам можливість здобувати інформацію за допомогою різних органів чуття. Наприклад, діти миють іграшковий посуд (заняття з працетерапії). Крім набуття практичних умінь, вони закріплюють поняття кольору, розміру, назви предметів. Метою таких занять є інтелектуальний та пізнавальний розвиток дітей, розвиток трудових навичок.
 
Робота планується з урахуванням наявної стадії розвитку конкретної дитини та різних видів діяльності з тим, щоб кожен малюк досяг успіху (за допомогою дорослих чи без них).
 
Дидактично-ігровий блок складається з вільних ігор. Вільна гра — це гра дітей поряд або разом в спеціально організованих для цього умовах. Чим більше вони грають, тим більше знань та вмінь опановують. Під час ігор відбувається розвиток моторики рук дітей, поліпшуються їхні вербальні і невербальні комунікативні навички, малюки розвиваються інтелектуально. Вони навчаються соціально взаємодіяти один з одним. Гра допомагає їм пов'язати попередні знання та досвід з процесами реального світу і на цій основі надалі розвивати і розширювати їх.
 
Дітям пропонують рухливі ігри на розвиток різноманітних основних рухів: ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння, вправи на рівновагу. Вони дещо видозмінені з урахуванням фізичних можливостей кожної конкретної дитини.
 
Також практикуються ігри на спілкування, які проводять з метою навчити дітей жити дружно, розуміти інших, підтримувати і співчувати, розвивати почуття емпатії, навички дотримання черговості. Ігри на спілкування приносять дітям задоволення та радість.
 
Дітям подобаються ігри на зняття емоційного напруження, які проводяться з метою позбавлення від тривожності, плаксивості, зайвої активності, навчання методів саморегуляції, сприяють вільному виявленню емоцій та почуттів.
 
Вихователь використовує вправи на розвиток моторики рук. Розроблення вправ базується на методиці Марії Монтессорі і досвіді педагогів дошкільного закладу в роботі з дітьми.
 
За теорією Марії Монтессорі, сенсомоторика—зір, слух, дотик, нюх - це ті фактори, за допомогою яких і відбувається становлення людського розуму.
 
До малих рухів належать невеликі рухи руками і пальцями. Для опанування таких умінь як малювання, нанизування на нитку намистинок чи склеювання, дітям потрібна гарна перцептивно-моторна, візуально-моторна і сенсорно-моторна координація.
 
Більшість малят приходять до дошкільного закладу, сповнені бажання пізнавати навколишній світ, працювати з різними матеріалами, творити щось своє. Для цього використовуються вправи на розвиток художньої творчості.
 
Метою запропонованих дітям вправ є розвиток художніх здібностей і моторики дрібних рухів. Види роботи з дітьми:
 
-         розривання газети, кольорового паперу, викладання з отриманих
шматочків мозаїки, певних зображень;
-         малювання за допомогою пензлика, крейди, пальця, тичків;
-         фарбування води;
викладання зображень з геометричних фігур за зразком, інструкцією, завданням вихователя;
-    дидактичні ігри на розвиток та закріплення просторових уявлень,
понять про форму, колір, величину, які вимагають малих рухів рук та
пальців і розвивають естетичні вміння;
-         вправи та Ігри з тістом І глиною;
-         ігри   та вправи   на викладання   з ниток різних зображень на
мініфланелеграфі.
 
Блок фізкультурно-оздоровчої роботи. Мета: оздоровлення дітей.
 
Оздоровчі завдання спрямовані на охорону життя і зміцнення здоров'я малюків. Вони сприяють психосоматичному розвитку, удосконаленню захис­них функцій організму шляхом загартування та фітотерапії, підвищення опірності до різних захворювань, несприятливого впливу навколишнього середовища, покращенню працездатності дітей. Ці завдання конкретизуються з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку організму дитини і спрямовані на:
 
-         формування правильної постави;
-         розвиток склепіння стопи;
-         зміцнення зв'язкового апарату;
-         регулювання росту і маси кісток;
-         розвиток м'язів обличчя, тулуба, ніг, рук, плечового пояса, пальців,
шиї, очей, внутрішніх органів.
 
Плавання в басейні.
 
Мета: навчити дітей почуватися у воді вільно, без страху пересуватися в ній; триматися на поверхні, по можливості плавати одним із полегшених способів.
 
Завдання.
 
1.   Зміцнювати здоров'я дітей, загартовувати їх. Підвищувати розумову та
фізичну працездатність.
2.     Створювати умови, які спонукають дітей до рухової активності.
3.     Вчити дітей плавати способом «кріль».
4. Підвищувати позитивне емоційне ставлення дітей до занять з плавання.
5.     Прагнути, щоб вправи, ігри на воді приносили дітям радість та
задоволення.
 
Ще одним напрямком роботи є створення фізкультурно-рекреаційного середовища з м'яких модулів, тому що самими лише знаннями, нехай найсучаснішими і самими лише словами, нехай найніжнішими, дитину здоровою не зробити. За ініціативи саме цього дошкільного закладу на Хмельницькому ТОВ «Алма-Шкіргалантерея» вперше в Україні налагоджено виробництво багатофункціонального реабілітаційно-ігрового обладнання. На кошти обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів для повноцінного функціонування реабілітаційних груп у дитсадок було придбано сухий басейн, масажні килими, дитячі мати, сенсорні м'ячі і т.д. Ефект занять на цьому обладнанні вражаючий.
 
Двоє дітей, що відвідували реабілітаційні групи, у цьому році пішли у звичайні групи дитячого садка.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux