Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Ернест СКІБІНСЬКИЙ: „Працевлаштування інвалідів – одне із наших основних покликань”
Опубліковано 27 вересня 2007 року о 09:53

Сьогодні в Україні найнижчий рівень безробіття за роки незалежності. За цим показником нам поступаються навіть Іспанія, Франція та деякі інші провідні країни Європи. Проте, не всі охочі до роботи громадяни нашої держави нині працевлаштовані. З-поміж них – люди із особливими потребами. Кабінет Міністрів України пообіцяв у найближчі роки вирішити це питання, створивши один мільйон робочих місць для працевлаштування інвалідів.
Одним із державних органів, який покликаний допомагати людям із обмеженими фізичними можливостями, є Фонд соціального захисту інвалідів. Про те, які кроки зроблено сьогодні на державному рівні та яка роль у працевлаштуванні людей із фізичними вадами очолюваного ним відомства, розповідає директор Фонду Ернест Скібінський.
 
Фонд соціального захисту інвалідів, як урядовий орган у складі Міністерства праці та соціальної політики України, в межах своєї компетенції приймає участь у реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб із особливими потребами. Зокрема, фінансує заходи щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів.
 
Одним із основних завдань Фонду є контроль за дотриманням роботодавцями законодавчо встановленого 4-х відсоткового нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, а також сплати ними адміністративно-господарських санкцій за невиконання цього нормативу. Сьогодні це є основним чинником, який не тільки забезпечує існуючий рівень зайнятості людей із особливими потребами, а також є джерелом фінансування усіх видів реабілітації інвалідів.
 
Хочу виокремити той факт, що нами досягнуто певних успіхів у роботі з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі з підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів по дотриманню ними встановленого нормативу та відрахуванню коштів до державного бюджету у випадку його невиконання. Відсоток підприємств, які подають звіти до регіональних відділень Фонду, щороку зростає.
 
Ернесте Володимировичу, чи можете навести цифри, які засвідчують позитивні тенденції?
 
У 2005 році чисельність підприємств, на яких працює 8 і більше осіб і які подали звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів (за звітний рік), становила 91 192 підприємства. Станом на 1 вересня цього року вже прозвітували 100 587 підприємств.
 
На підприємствах, які надали звіти за минулий рік, працювали майже 378 тисяч інвалідів, що на 21 тисячу більше, ніж у 2005 році. Ріст показника склав майже 6 відсотків.
 
Перевищення загальної чисельності працюючих інвалідів над загальною кількістю робочих місць для працевлаштування людей із особливими потребами, яка мала бути на підприємствах, що прозвітували, відмічено у десяти регіональних відділеннях Фонду.
 
Середній показник відношення чисельності підприємств, які виконували 4-х відсотковий норматив, до тих, які подали звіти до територіальних відділень Фонду, становить понад 77 відсотків.
 
Майже 9,5 тисяч підприємств сплатили адміністративно-господарські санкції, що на півтора відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року. Хочу також сказати, що значно зросла чисельність тих підприємств, які сплачують до державного бюджету адміністративно-господарські санкції у повному обсязі, а не частинами.
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2007 року № 922 „Про затвердження Основних напрямів проведення державної політики зайнятості населення на період до 2009 року” у 2006-2009 роках очікується суттєве зростання чисельності працюючих осіб із обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Зокрема, шляхом створення 10 тисяч робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
 
Для цього нами розроблено та затверджено план, який передбачає створення у цьому році 2 832 робочих місця, що у 2,5 рази перевищує показник минулого року.
 
У І півріччі 2007 року за рахунок коштів адміністративно-господарських санкцій створено 1 127 робочих місць для працевлаштування інвалідів. Для порівняння, за цей період минулого року створили 629 робочих місць.
 
Аби працевлаштувати людину із особливими потребами, її необхідно спочатку навчити тієї чи іншої професії. Фонд соціального захисту інвалідів допомагає таким навчальним закладам?
 
Звичайно. Принагідно хочу сказати, що Фонд надає всебічну допомогу людям із обмеженими можливостями не тільки під час здобуття ними професії, а бере їх під свою опіку ще в дошкільних дитячих закладах. Згодом допомагає у навчанні, відтак – обрати дорогу в життя.
 
Сьогодні в системі Міністерства праці та соціальної політики України функціонують 14 реабілітаційних установ професійної реабілітації інвалідів, з-поміж яких 6 міжрегіональних центрів в АР Крим, Вінницькій, Луганській, Львівській, Донецькій та Чернівецькій областях,  7 обласних та міських центрів у Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Одеській, Рівненській і Черкаській областях, Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів.
 
Професійна підготовка інвалідів – важлива передумова їхнього подальшого працевлаштування. Майже 4,5 тисяч учнів із обмеженими можливостями фізичного або розумового розвитку навчаються у 351 професійно-технічному навчальному закладі Міністерства освіти і науки за 27 робітничими професіями. З огляду на особливість навчання дітей-інвалідів практикуються різні форми навчального процесу. У ПТУ створюються спеціальні групи, яких сьогодні близько сотні. У допоміжних школах-інтернатах діють спеціальні групи професійно-технічного навчання. З метою підвищення соціального захисту особливих дітей, державою передбачено їх пільгове зарахування до професійно-технічних навчальних закладів.
 
 Так само передбачено гарантії та пільги у здобутті інвалідами вищої освіти в державних навчальних закладах. Це закони України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та ряд інших законодавчих документів.
 
Сьогодні за кошти Фонду соціального захисту інвалідів у вищих, професійно-технічних учбових закладах, на курсах перекваліфікації навчаються понад дві тисячі осіб із обмеженими можливостями. В нас добре налагоджена співпраця із багатьма навчальними закладами, в яких здобувають освіту і професію інваліди. Зокрема, з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна”. Із 2002 року по І півріччя 2007 року за рахунок коштів Фонду в ньому здобували вищу освіту 10 188 студентів із особливими потребами.
 
Фондом постійно надається фінансова допомога на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, обладнання нових майстерень і спеціальних класів. Для прикладу, днями у Кримській республіканській установі „Міжрегіональний центр трудової, медико-соціальної і професійної реабілітації інвалідів”, за участю Міністра праці та соціальної політики України Михайла Папієва, урочисто відкрили новозбудований навчальний корпус. Це стало можливим завдяки злагодженій взаємодії Мінпраці, Фонду соціального захисту інвалідів та місцевих органів влади. Саме за кошти Фонду в Євпаторії здійснили повну реконструкцію будинку, підготовили учбові класи та майстерні, придбали необхідне обладнання для комп”ютерного класу, столярних майстерень, гончарного виробництва, швейного та взуттєвого класів, майстерні народних ремесел.
 
Що робиться для сприяння підприємствам та організаціям у створенні ними робочих місць для працевлаштування інвалідів?
 
Ми вже говорили про адміністративно-господарські санкції, що надходять до Державного бюджету України від підприємств, які не виконують встановленого нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. За ці кошти підприємствам надається можливість створювати додаткові робочі місця. Відділеннями Фонду їм надається фінансова допомога у вигляді безвідсоткової поворотної позики. Так само безповоротна фінансова допомога виділяється на технічне переоснащення підприємств та підприємств громадських організацій інвалідів.
 
Спрямовуються кошти і для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних та виробничих умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інвалідів за рекомендаціями Медико-соціальних експертних комісій. Фондом, на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів, підприємствам, установам та організаціям надаються також позики.  
 
Втім, очевидним є факт, що для створення задекларованих Урядом одного мільйона робочих місць треба шукати нові шляхи вирішення цього важливого питання.
 
Сьогодні ми не поступаємося розвинутим країнам Європи за рівнем безробіття. Хочу нагадати, що європейським стандартом щодо людей із особливими потребами є працевлаштування половини із загальної їхньої  чисельності. В Україні – понад 2,5 мільйони інвалідів. У нашій розмові ми вже згадували, що насьогодні працевлаштовані майже 378 тисяч із них. Звісно, що для виконання поставленого завдання маємо визначати нові вектори роботи. Очевидно, в нагоді стане міжнародний досвід. Зокрема, ми вивчаємо методи реабілітації та моделі професійної підготовки інвалідів в Австрії, нещодавно ділилися досвідом роботи щодо працевлаштування інвалідів із польськими колегами.
 
Одним із напрямів вирішення проблеми працевлаштування людей із фізичними або психічними вадами може стати розвиток і поширення надомної форми організації праці для них. Адже, із двох з половиною мільйонів інвалідів багато таких, які мають найважчі вади здоров”я, через що не можуть працювати на спеціалізованих місцях підприємств. Цьому питанню було приділено багато уваги на виїзному засіданні Колегії Фонду соціального захисту інвалідів, яке відбувалося у Луганську.
 
 Із 170-180 видів робіт, які можуть виконувати люди із особливими потребами, у світі нині практикують понад 30 видів надомної праці для інвалідів. Проте, тільки два з-поміж них є основними. Це низькокваліфікована ручна праця або робота невисокої кваліфікації із використанням найпростішого обладнання. Так звана традиційна надомна праця.
 
Друга організаційна форма праці – це робота висококваліфікованих фахівців із використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Вона відома, як телеробота.
 
Власне, застосування відомих дотепер і пошук нових напрямів роботи щодо працевлаштування людей із особливими потребами є одним із наших головних завдань.
 
Які перші кроки вже зроблено по впровадженню надомної форми організації праці для інвалідів?
 
Ми невипадково обрали Луганськ місцем проведення чергового засідання Колегії. Фондом соціального захисту інвалідів ведеться підготовка до впровадження пілотного проекту по створенню на базі Луганського Міжрегіонального центру професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів спеціалізованого підприємства, яке буде забезпечувати надомну працю людей із особливими потребами. До цієї важливої справи нами залучено Луганський Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України, місцеві органи влади, громадські організації.
 
Для визначення областей, які насамперед можуть бути залучені до експерименту, Фондом проведено моніторинг чисельності інвалідів працездатного віку, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення, державної служби зайнятості, і бажають працювати за місцем проживання. З огляду на одержаний результат та наявність установ, на базі яких можуть бути створені відповідні умови для діяльності соціальних підприємств по організації надомної праці, для експерименту вибрано Львівську, Чернівецьку, Донецьку, Луганську, Київську області та місто Київ.
 
Сподіваюся, одержані попередні результати будуть обнадійливі, що дозволить нам далі працювати над впровадженням цього важливого проекту.
 
Під час згадуваного Вами відкриття навчального корпусу в Євпаторії міністр Папієв запропонував чиновникам, аби ліпше вникнути у проблеми людей із обмеженими фізичними можливостями, провести Міжнародний день інвалідів в інвалідній колясці...
 
Так, Михайло Миколайович закликав також не декларативно, а на ділі створювати суспільство рівних можливостей. Рівень цивілізованості суспільства визначається його відношенням до людей із особливими потребами. Майбутнє України буде визначати людський фактор. Інваліди – люди з обмеженими фізичними можливостями, але не з обмеженими можливостями духу. Вони не менше потрібні державі, ніж здорові люди.
 
 Переконаний, ми на правильному шляху. Вже сьогодні зроблено суттєві кроки до покращення соціального захисту інвалідів. Завдяки ряду законопроектів, зокрема, Державній програмі реабілітації інвалідів, фінансування Фондом державних соціальних програм у 2007 році значно зросло. Це дозволить покращити соціально-побутове та матеріальне становище людей із особливими потребами, вийти на новий, більш ефективний рівень організації їхнього працевлаштування, а отже, пришвидшить їхню інтеграцію у суспільне життя країни.  

 

Роман Шилів-Галицький.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux