Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Про переможців конкурсу
Опубліковано 12 листопада 2021 року о 11:45

ГО ”Крок у суспільство”: Мета наших заходів - сприяти підвищенню відсотка соціалізації дітей з інвалідністю


Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з державного бюджету у 2021 році, для інформування громадськості з програмами, що лежать у площині урядових ініціатив і мають вагоме соціальне значення.


Знайомтесь: громадська організація ”Крок у суспільство”.

Буде проведено захід «Оцінка ефективності комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності, яка враховує довгострокові наслідки всіх видів послуг (реабілітаційних, освітніх, соціальних) протягом усього життя.

Головні завдання реалізації цієї ініціативи - підтримка родин, в яких виховуються діти з інвалідністю, реабілітація дітей з інвалідністю для інтеграції дитини та родини у суспільство, впровадження моделі сімейно-центрованої терапії (family-centred care model), забезпечення можливості підвищення відсотка соціалізації дітей з інвалідністю.

Як зазначили представники громадської організації ”Крок у суспільство”, реалізація ініціативи сприятиме розвитку системи соціальних послуг через соціальне замовлення.

Довідково

Переможцями конкурсу програм громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що отримають фінансову підтримку у 2021 році за рахунок державного бюджету, стали 50 проектів 37 громадських організацій.

Усі вони спрямовані на виконання пріоритетних завдань, визначених Національною стратегією із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

 

ГО ”Крок у суспільство”: в пріоритеті  - фізична реабілітація дітей з інвалідністю та соціально - психологічний супровід родин

Наступний проект, який презентували представники організації – «Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату, та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002).

Ідея проекту орієнтована на допомогу дітям з інвалідністю з ДЦП та іншими порушеннями ЦНС та опорно-рухового апарату, адже комплексна реабілітація є життєво необхідною. Така реабілітація базується на принципах систематичності, послідовності, оскільки набуті навички та вміння без постійного закріплення втрачаються через специфіку уражень ЦНС. Особливого значення набуває проблема залучення та навчання батьків дітей до проведення доступних реабілітаційних технік вдома, а також урахування знань про психологічні та фізіологічні особливості дітей в догляді та вихованні на кожен день. Поряд з порушеннями психофізичного розвитку у дітей спостерігається соціальна дезадаптація, порушення соціальних контактів, низький соціометричний статус, що поглиблює порушення їх психічного розвитку, негативно впливає на емоційно-вольову сферу. Тому актуальним є проведення соціально-психологічної реабілітації дітей для відновлення втрачених соціально-психічних функцій.

Для підвищення ефективності реабілітація дітей, що передбачена проектом,  відбуватиметься відповідно до моделі “Тандем – партнерство”, “дитина – сім’я – фахівець”, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей. Її реалізація полягає у функціонально-системному підході з урахуванням індивідуальних особливостей дитини.


ГС ВГО «НАІУ»: доступність для людей з інвалідністю є головною вимогою для суспільства, що прагне бути повністю інклюзивним

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську спілку «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю» з програмою «Національне партнерство  - узгоджена доступність».

Автори ідеї зазначили актуальність програми: доступність є передумовою для забезпечення жінкам та чоловікам з інвалідністю можливості вести незалежний спосіб життя й всебічно брати участь в житті суспільства на рівні з іншими. Без доступу до будівель, транспорту та інфраструктури, інформації та зв’язку, а також до комунікації та послуг, що надаються населенню, жінки та чоловіки з інвалідністю не мають рівних можливостей для участі в житті суспільства.

Доступність у широкому розумінні є одним із принципів, на якому базується Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Застосування принципів універсального дизайну, доступності, розумного пристосування є запорукою створення інклюзивних  умов для осіб з інвалідністю при створенні суспільства для всіх і кожного.

Більшість міжнародних норм з прав людини імплементовані в законодавство України і мають гарантувати забезпечення прав людини, принципів доступності та універсального дизайну, якісних  послуг для  жінок та чоловіків з інвалідністю.

Доступність для людей з інвалідністю є головною вимогою для суспільства, що прагне бути повністю інклюзивним. Бар’єри доступності зачіпають людей з інвалідністю на всіх рівнях соціальної участі. Звичайно, ситуація з доступністю в Україні змінюється на краще, але жодна організація, інституція, відомство не зможе подолати весь спектр перешкод які сьогодні є, щоб здійснити дієві зміни.

Програма спрямована на посилення рівності  та розширення прав осіб з інвалідністю в Україні шляхом впровадження статті 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

У процесі виконання програми більше 100 представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю, консультантів з інвалідністю різного рівня будуть залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються питань доступності; буде проведено навчальні заходи для фахівців, консультантів з інвалідністю, посадових осіб з питань доступності; школу з універсального дизайну для консультантів з інвалідністю, фахівців, посадових осіб; громадську експертизу нормативних документів, Державних будівельних норм; а також аудити доступності.

 

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»: фінансова грамотність для осіб з інтелектуальними порушеннями – передумова виконання статті 12 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», що об’єднує колективи 118 недержавних організацій та закладів для осіб з інтелектуальними порушеннями і реалізовує  захід «Інклюзивні фінанси»: курс фінансової грамотності для повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» у 15 регіонах України.

Представники громадської організації зазначили актуальність заходу:  Україна без застережень ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, стаття 12 якої передбачає самостійне прийняття рішень громадянином з інвалідністю, у тому числі у царині власних фінансів. Хоча рекомендації Комітету ООН від 2015 року державі Україна про виконання Конвенції передбачають повну заміну системи опіки на систему підтримки у прийнятті рішень, однак, держава буде запроваджувати рекомендовані зміни поступово. Серед таких змін – більше повноважень людині зі зниженими інтелектуальними функціями управляти власними фінансами. Управляти фінансами складно кожному пересічному українцю, а людині з інтелектуальними порушеннями і поготів: необхідно пройти спеціальне навчання, а по тому - час від часу мати змогу звертатися до асистента.

Проєкт допоможе 150 повнолітнім особам з легким ступенем інтелектуальних порушень опанувати онлайн-курс з фінансової грамотності, розроблений у форматі легкого читання партнерською громадською організацією з Іспанії ONCE Foundation. Дистанційний навчальний курс у 2019 році перекладено українською мовою, у 2020 – Всеукраїнська громадська організація «Коаліція» отримала від партнерської недержавної організації право координувати використання курсу в Україні, доступного за посиланням https://finanzasinclusivas.fundaciononce.es/uk.

Відтак, 150 осіб з інтелектуальними порушеннями за допомогою залучених 150 волонтерів мають опанувати 7 розділів дистанційного курсу. Волонтерами, що будуть залучені і навчені в рамках заходу, стануть студенти вищих навчальних закладів з 15 регіонів. Майбутні корекційні педагоги, психологи, соціальні працівники стануть персональними тьюторами (наставниками) слухачів курсу. Не залишаться осторонь і мами та інші законні представники: вони зможуть навчатися дистанційно за допомогою волонтера і покращити власні навички фінансової грамотності, зокрема, опанування цифрових форматів управління фінансами.

У результаті проведення заходу:

 - 150 осіб з інтелектуальними порушеннями пройдуть дистанційний курс управління фінансами та 150 їхніх законних представників із 15 громадських об’єднань осіб з інвалідністю опанують навички фінансової грамотності: економного планування незначних коштів, раціонального витрачання, застосування сучасних онлайн-технологій;

- 150 волонтерів будуть навчені асистуванню повнолітнім особам з інвалідністю у ході виконання функцій тьютора (наставника), а також до 200 активістів недержавних організацій та сервісних агенцій будуть мотивовані і навчені участі у дистанційному навчанні фінансовій грамотності для осіб з інтелектуальними порушеннями.

 

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр»: навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр», яка налічує 16 відокремлених підрозділів в Україні і реалізовує захід «Навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС».

Представники громадської організації зазначили актуальність заходу: із розвитком новітніх ІТ-технологій та можливостей для соціалізації та самореалізації осіб з інвалідністю постає питання щодо залучення їх у сферу комп’ютерної обізнаності. Проведене опитування постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС виявило недостатній рівень їх комп’ютерної грамотності, вміння користуватися електронними сервісами, і, поряд з цим, показало зацікавленість у проведенні відповідного навчання для розширення можливостей отримати роботу. Навчальний курс є складовою частиною Програми серії пов’язаних заходів (навчальних курсів) з питань комп’ютерної грамотності, користування  інтернетом, соцмережами, електронними сервісами, додатками, роботи з документами, користування електронною поштою, опанування деяких програм, зокрема: - 1С (первинна документація), фотошоп, ілюстратор тощо.

У результаті заходу 30 жінок з  інвалідністю, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, отримають знання з комп’ютерної грамотності, отримані навички вони зможуть застосовувати у повсякденному житті, у точу числі при працевлаштуванні на роботу, ділитися власним набутим досвідом, бути обізнаними та грамотними в сучасному світі цифрової трансформації.

 

Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»: Міні-садок “Бебіко” (соціальна  послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років)

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко» з проектом Міні-садок “Бебіко” (соціальна  послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років)».

Представники громадської організації зазначили актуальність заходу: соціальна  послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років полягає в створенні позитивних умов для підготовки та адаптації дітей з синдромом Дауна до типового дошкільного навчального закладу. Проектом передбачено поглиблене опрацювання світових практик та систем денного догляду з подальшим розповсюдженням набутого досвіду. Перебування дітей з синдромом Дауна в садочку сприяє розвитку соціальної усвідомленості та значно стимулює у подальшому навчальні здібності. Завдяки частковому вивільненню часу, на період навчання дітей у закладі, матері отримують змогу для пошуку роботи та працевлаштування.

У результаті проекту 8 дітей з синдромом Дауна набудуть навичок самообслуговування та самостійності. Представники громадської організації випустили 3 групи вихованців, які зараз успішно навчаються в типових навчальних закладах, відтак зможуть ділитися набутим досвідом з іншими організаціями 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області).

 

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку»:  інформаційно-просвітницький проект «Боротьба з онкологією стосується кожного»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію онкоінвалідів «Разом проти раку» з  інформаційно-просвітницьким проектом «Боротьба з онкологією стосується кожного».

Представники громадської організації зазначили актуальність проєкту: за даними Національного інституту раку, понад мільйон українців є хворими на рак, за останні роки спостерігається нестримне зростання онкологічної захворюваності та смертності. Рак молочної залози є однією з найбільш актуальних проблем серед онкологічних захворювань у жінок. За рік рак молочної залози виявляють у 16,5 тис. українок. Факт поширення раку молочної залози серед жіночого населення України говорить про недостатню обізнаність серед жінок щодо небезпеки онкологічних захворювань, необхідність ранньої діагностики, а також шляхів виявлення та лікування раку молочної залози.

Проєкт має на меті поліпшити становище жінок з інвалідністю, які знаходяться на лікуванні, перенесли мастектомію та інших похідних онкозахворювань раку молочної залози. Для цього пропонується комплекс інформаційно-просвітницьких заходів, завдяки яким жінки зможуть отримати кваліфіковану консультацію від мамологів, онкогінекологів, ендокринологів та інших медичних фахівців, а також психологів, реабілітологів. Важливо допомогти жінкам повернутися в звичайне життя, знайти себе в нових умовах і прийняти себе в них.

Реалізація проєкту сприятиме попередженню онкозахворювань, покращенню становища жінок і дівчат з інвалідністю (онкохворих) і формуванню позитивного ставлення до них у суспільстві. У рамках проекту буде проведено «літню школу волонтерів», конференції студентів медичних вищих навчальних закладів і онкоцентрів.

 

Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України»: навчання осіб з інвалідністю з метою розширення доступу до інших спеціальностей в спортивній сфері

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію «Спортивна федерація глухих України» з проектом «Навчання осіб з інвалідністю з метою розширення доступу до інших спеціальностей в спортивній сфері».

Представники громадської організації зазначили актуальність заходу: після закінчення активної кар’єри спортсмена-інструктора є нагальна потреба вивчати нові сучасні напрями вузьких спеціальностей, в тому числі з використанням ІТ-технологій, які дозволять залишатися в сфері суміжної спортивної роботи для розвитку масового та шкільного спорту в якості тренерів-тьюторів, тренерів-аналітиків та статистиків, без яких неможливі високі результати в сучасному спорті, за можливості широкого використання ІТ-технологій. Отримання кваліфікації «Спортивний суддя» сприяє подальшій професійній діяльності у спортивній сфері та надає право працювати у спортивних змаганнях усіх рівнів.

В Україні відсутні курси навчання перекладачів міжнародної жестової мови, тому запрошення зарубіжних фахівців дозволить особам з інвалідністю слуху вивчити цей напрямок галузі. У разі успішної здачі іспитів та отримання сертифікатів це дасть право працювати в якості перекладачів міжнародних змагань серед глухих спортсменів в Україні та брати участь у міжнародних змаганнях у складі спортивної делегації.

У результаті реалізації проекту підвищать кваліфікацію і отримають нові знання 110 осіб, з них - 106 осіб з інвалідністю по слуху, серед яких: лідери регіональних осередків та представники Всеукраїнської громадської організації «Спортивна федерація глухих України», - отримають нові спеціальності і кваліфікацію: «тьютор з бадмінтону», «суддя з бадмінтону», «тренер-аналітик з волейболу», «тренер-статистик з волейболу», «перекладач міжнародної жестової мови».

 
Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»: «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» з програмою «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього».

Представники громадської організації зазначили актуальність проєкту: людям з інвалідністю складніше знайти своє місце в соціумі, отримати гарну освіту, високооплачувану професію і скласти гідну конкуренцію на ринку праці, вкрай складно реалізувати свою особистість.

Розвиток інтернету і цифрових технологій дозволяє особам з інвалідністю більше не відчувати себе обмеженими в професійній реалізації. Вже існують онлайн-професії, наприклад, копірайтер. Щоб виконувати свої професійні функції досить мати комп'ютер і доступ до інтернету, тож працювати можна, не виходячи з дому.

Метою програми є навчання на дистанційному онлайн-курсі людей з інвалідністю сучасній та затребуваній на ринку праці професії - копірайтер (контент-менеджер). Також програма передбачає отримання базових знань з інтелектуального, трудового та підприємницького права, проходження курсу мотиваційної психології.

Реалізація проєкту розширить можливості знайти своє місце в соціумі, отримати якісну освіту, оволодіти актуальною професією, вміннями та знаннями, юридичною грамотністю, набути психологічної стійкості. У рамках проєкту буде підвищено рівень професійної майстерності учасників та зростання їх конкурентоздатності на ринку праці.

Після завершення курсу учасники мають право отримати сертифікат про навчання за результатами успішного виконання залікової роботи.

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»: «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики»

Продовжуємо знайомство з переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для реалізації яких надається фінансова підтримка з державного бюджету у 2021 році.

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» з проєктом «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики».

Представники громадської організації зазначили актуальність проєкту: Державою Україна було підписано та ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. Одним з найважливіших чинників забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю для повноцінної реалізації у всіх сферах життя є забезпечення використання права на захист від порушення законних інтересів, прав і свобод, усунення дискримінацій по відношенню до осіб з інвалідністю.

Метою проєкту є проведення моніторингу 13 статті Конвенції «Доступ до правосуддя» та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.  Під час реалізації буде проведено дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів людей з інвалідністю. Планується провести опитування людей з інвалідністю, а також членів їх сімей, посадових осіб органів влади місцевого рівня та органів місцевого самоврядування, звернення до суб’єктів владних повноважень з запитами на отримання публічної інформації; проведення аналізу норм права національного законодавства, державних та місцевих програм щодо відповідності Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, проведення моніторингу на предмет доступності (архітектурної, інформаційної, транспортної) для людей з інвалідністю, аналізу адміністративних даних (відкритих джерел з інформацією) та відповідей органів влади на запити про доступ до публічної інформації в межах проекту.

За результатами дослідження буде укладено рекомендації для органів державної влади щодо шляхів подолання виявлених проблем осіб з інвалідністю. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури. Заплановано проведення публічного обговорення актуальних проблем щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю, а також стану дотримання та виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.


Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»: «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» із проведенням конференції «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю».

Представники громадської організації зазначили актуальність заходу: Державою Україна було підписано та ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя.

Одним з найважливіших чинників забезпечення рівних можливостей для осіб з інвалідністю для повноцінної реалізації у всіх сферах життя є забезпечення використання права на захист від порушення законних інтересів, прав і свобод, усунення дискримінацій по відношенню до осіб з інвалідністю щодо доступу зазначеної категорії до правосуддя (судочинства).

Метою конференції є напрацювання шляхів подолання проблеми доступу до правосуддя осіб з інвалідністю в Україні, інформування суспільства щодо проблем, які виникають у осіб з інвалідністю щодо реалізації права на справедливий суд. У рамках моніторингу виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю щодо забезпечення доступу до правосуддя заплановано проведення конференції як платформи, де цільові групи можуть обмінятися досвідом та здобутками щодо забезпечення права на доступ до правосуддя та справедливий суд, отримають практичну інформацію про вдало реалізовані судові кейси щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя осіб з інвалідністю (український та міжнародний досвід). Будуть надані консультації фахівців з конкретних питань щодо забезпечення права на справедливий суд та доступу до правосуддя людей з інвалідністю в Україні.

У рамках цієї конференції буде створена робоча група із забезпечення доступності суду і судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. До складу робочої групи увійдуть представники Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України та окремі судові установи, представники громадських організацій осіб з інвалідністю.


«Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»: «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення» 

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Союз Чорнобиль України» з семінаром «Дзвони Чорнобиля – відлуння сьогодення».

Представники громадської організації зазначили актуальність проєкту: на сьогоднішній день основними проблемами медичного характеру для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції є зростання захворюваності, поширеності і смертності на пухлинні захворювання (лейкемії, рак щитоподібної залози, рак молочної залози, рак легень та множинна мієлома) та непухлинні захворювання (серцево-судинні захворювання та цереброваскулярні захворювання з когнітивними порушеннями, радіаційні катаракти та судинна патологія ока, непухлинні захворювання щитоподібної залози). Все це призводить до зростання інвалідності серед постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та, як наслідок, до погіршення загального рівня життя.

Метою проєкту є продемонструвати особам з інвалідністю, що їхня доля, їхнє майбутнє та майбутнє їхніх дітей в їх власних руках, тобто стимулювання і організація дієвого масового процесу психологічної та духовної реабілітації осіб з інвалідністю. Ініціювання у людей з інвалідністю бажання знайти своє місце в житті та надихнути на самореалізацію через освіту, культуру, мистецтво, спорт, туризм, науку, творчість. Надати знання про подолання перешкод на шляху реалізації своїх прав у суспільстві.

Реалізація заходу забезпечить вирішення правових, освітніх, культурних та дозвіллєвих потреб осіб з інвалідністю та їхнього широкого залучення до мистецької та творчої діяльності у подальшому. Як результат – долучення осіб з інвалідністю до соціуму та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

Кожному учаснику буде надано інформативний методично-рекомендаційний матеріал, який містить нормативно-правові акти з роз’ясненнями.

 

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»: «Країна без бар’єрів для нечуючих. Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Громадський рух «Соціальна єдність» з проєктом: «Країна без бар’єрів для нечуючих. Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху».

Представники громадської організації зазначили, що тема домашнього насильства як ніколи актуальна в реаліях сучасного суспільства. Сьогодні статистичні дані говорять про те, що пандемія призвела до збільшення кількості випадків сімейного домашнього насильства. Однак, якщо для чуючих жінок та дівчат зрозумілий алгоритм дій у таких ситуаціях, то для нечуючих або для тих, хто має вади слуху та спілкується жестовою мовою, це зробити набагато складніше. Саме тому актуальність проєкту полягає у необхідності проведення просвітницької роботи серед жінок з вадами слуху, щоб запевнити їх у тому, що вони мають можливість отримати фахову юридичну та психологічну допомогу.

Для жінок та дівчат, які не чують або мають втрачений слух, розроблено дорожню карту необхідних кроків у випадку домашнього насильства. Буде проведено тренінг-конференцію на тему «Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити». Також будуть виготовлені соціальні відеоролики по даній проблематиці і налагоджено механізм надання допомоги жертвам домашнього насильства відповідними спеціалістами.

Відеозапис тренінгу-конференції на тему «Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити», а також соціальні відеоролики будуть поширені в соціальних мережах Facebook, Instagram та YouTube для того, щоб кожен бажаючий в будь-який час мав можливість переглянути відеозаписи.

Жертви домашнього насильства жінки та дівчата, які не чують або мають вади слуху можуть звертатись за психологічною допомогою і правовою консультацією до спеціалістів проєкту - адвокатів, психологів та перекладачів жестової мови.


Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»: «Країна без бар’єрів для нечуючих. Створення умов для соціальної адаптації людей з порушенням слуху»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Громадський рух «Соціальна єдність» з програмою: «Країна без бар’єрів для нечуючих. Створення умов для соціальної адаптації людей з порушенням слуху».

Представники громадської організації зазначили актуальність програми: в сучасному суспільстві наявна значна кількість перепон і бар’єрів, які перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав та задоволенні потреб, у тому числі і у доступі до інформації та зв’язку.

Обмеженість доступу до інформації перешкоджає органічному розвитку особистості та можливості для всебічної реалізації нечуючих людей та людей із порушенням слуху своїх прав як громадян, а також знижує можливість включення їх до суспільного життя на рівні з іншими громадянами.

Метою представленої програми є створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя на рівні з іншими громадянами, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом розробки та встановлення спеціального  програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови.

В результаті реалізації очікується, що цільова аудиторія програми буде проінформована про переваги програмного забезпечення з постійного транслювання жестовою мовою. Програмне забезпечення буде встановлено приблизно на 1000 смартфонах користувачів – осіб з порушенням слуху. Таке програмне забезпечення з постійного транслювання жестовою мовою буде працювати в сталому режимі. Користувачі зможуть безоплатно звертатися до операторів, здійснюючи приблизно 60 викликів оператора-перекладача на місяць з кожного пристрою. Нечуючі та особи з порушенням слуху за допомогою засобів постійного транслювання жестовою мовою отримають можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, в тому числі в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально значимих об’єктах, що можуть передбачати необхідність комунікації.


Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність»: запуск інклюзивної інформаційної онлайн платформи «Вільно»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Громадський рух «Соціальна єдність» з інклюзивною інформаційною онлайн-платформою «Вільно».

Представники громадської організації зазначили, що платформа «Вільно» створюється не тільки для соціальної адаптації людей з порушенням слуху, а й надання конкретної соціальної допомоги в забезпеченні реалізації прав людини на медичну допомогу, забезпечення житлом, роботою, доступністю до соціальних послуг, культурного дозвілля.

Платформа буде містити юридичну базу України з питань захисту прав людей з інвалідністю, інформаційну базу медичних закладів, які входять в програму «Країна без бар’єрів для нечуючих», їх умови, можливі пільги тощо. Платформа передбачатиме можливість здійснення дистанційного зв’язку із медичним закладом-партнером програми за допомогою технологій перекладу жестовою мовою. Планується створення і підтримка інформаційної бази наявного житла для придбання або оренди, особливо у випадках, коли покупець і продавець, або орендодавець і орендар – люди з інвалідністю, можливість підбору житла, враховуючи особливі потреби людей з інвалідністю. Наступний розділ платформи - інформаційна база резюме та вакансій для пошуку роботи людьми з інвалідністю, створений у співпраці з Федерацію роботодавців України, Центром зайнятості на основі підписаних меморандумів про співпрацю. Платформа також передбачатиме зв’язок із потенційним роботодавцем для проведення співбесіди жестовою мовою шляхом виклику перекладача в режимі онлайн. Буде створена інформаційна база щодо отримання соціальних послуг та державних програм у цій сфері, а також коментарі, відгуки, юридичні консультації, поради фахівців і користувачів тощо. Ще один розділ - новини культури, товари та послуги для людей з інвалідністю, а саме: інвалідні візки, слухові апарати тощо. А також в окремому розділі будуть розміщені соціальні контакти/знайомства: імплементація системи спілкування у форматі відеочату.

Платформа передбачає «ясну» мову – адаптацію складних для сприйняття текстів для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.

Анонсована робота центру підтримки функціонування платформи, який включає «гарячу лінію» допомоги користувачам платформи.

 

Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»: «Мій успіх без меж»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» з проєктом «Мій успіх без меж».

Представники громадської організації зазначили, що питання соціальної інтеграції та захисту прав осіб з інвалідністю вважаються актуальними в усьому цивілізованому світі.

У 2006 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права осіб з інвалідністю, де визначені основні принципи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю у різних сферах їх життєдіяльності. Конвенція містить статтю № 27, в якій йдеться про право осіб з інвалідністю на працю і зайнятість нарівні з іншими. Понад 180 держав (в тому числі Україна), які ратифікували конвенцію, зобов'язані вживати заходів щодо створення умов для повного залучення осіб з інвалідністю в усі аспекти життя, а також сприяти максимальній реалізації їхніх фізичних, розумових, соціальних та професійних здібностей

Особливу роль в адаптації до соціального середовища відіграє праця. На жаль, значне число людей з інвалідністю в Україні зустрічаються з труднощами щодо реалізації свого права на працю, оскільки на їхньому шляху постають транспортні, комунікаційні, інформаційні, нормативні, організаційні та психологічні бар’єри, які унеможливлюють проявити творчі та трудові здібності особами з інвалідністю, доказати собі і суспільству свою значимість та користь.

Робота майстерень, що передбачена в проєкті, стане для осіб з інвалідністю мотивуючим поштовхом отримати можливість подолати бар’єри, реалізувати своє право на зайнятість, а також знизити рівень ізольованості та залежності від сторонньої допомоги.

У рамках проєкту планується провести більше 40 навчально-практичних занять з миловаріння для осіб з інвалідністю з різних регіонів України та близько 80 навчально-практичних занять з виготовлення свічок. Участь у заняттях зможуть взяти діти та молодь з інвалідністю, їх опікуни, родичі та знайомі. Серія міжрегіональних майстер-класів буде проводитися в різних областях України.

  

Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»: «Артспорт»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» з проєктом «Артспорт».

Представники громадської організації зазначили, що особи з інвалідністю різних нозологій, особливо на візках, гостро потерпають від недоступності соціально важливих об’єктів інфраструктури міст, не мають можливості повноцінно соціалізуватися. Однак, люди з інвалідністю можуть і мають потребу займатися рекреаційними видами спорту. Наші громадяни володіють талантами створювати оригінальні вироби, виступати на сцені із різножанровими номерами, що дає шалений терапевтичний ефект, але така практика поки що не має широкого розповсюдження в Україні. На жаль, не створюються спеціальні заклади для занять рекреаційними видами спорту, а наявні спортивні споруди не мають доступних пристосувань для можливості тренувань особами з інвалідністю різних нозологій. Прикро, але в Україні немає спеціальної галереї для постійної виставки творів осіб з інвалідністю. На сьогодні немає жодного прикладу широкого системного застосування артспорту для осіб з інвалідністю в нашій державі. А без цього не можливо забезпечити справжнє виконання положень Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю».

Громадська організація пропонує кардинальні зміни в підході до розвитку рекреаційного спорту. Розпочнеться активне впровадження гасла: «Кожна особами з інвалідністю, не залежно від ступені втрати здоров’я, повинна мати умови для участі в улюбленому виді фізичної культури чи спорту». Буде започатковано щорічне проведення всеукраїнського тижня рекреаційного спорту та інклюзивних фестивалів. Вперше почне діяти постійна виставка мистецьких творів осіб з інвалідністю. У період проєкту будуть активно задіяні близько 1,4 тисячі осіб в тому числі 1200 осіб з інвалідністю. В більшості областей України відбудуться заходи артспорту.

Проєкт буде чітко і не двозначно відповідати принципу: «Не робіть для нас без нас», бо всі без виключення головні ролі у виконанні проєкту будуть відігравати особи з інвалідністю.


Громадська організація «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України»: «Сильні духом – сильні тілом»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України» з проєктом «Сильні духом – сильні тілом».

Представники громадської організації зазначили, що актуальність проєкту полягає в популяризації рекреаційних заходів, як ефективного способу оздоровлення, реабілітації осіб з інвалідністю та залучення їх до активного життя, регулярних занять оздоровчим спортом, навчання методикам фізкультурно-спортивної реабілітації для підтримки стабільного стану здоров’я.

У процесі реалізації проєкту особи з інвалідністю отримають можливість звільнення від самоізоляції та збільшення їх рухової активності. Дуже часто особи з інвалідністю занадто зосереджуються на тому, що вони не можуть робити через свої обмеження. Саме тому громадська організація будує цілісну платформу і показує людям, що вони можуть займатися спортом, адже спорт має позитивний вплив на все їхнє життя. Людям з інвалідністю треба показувати, як має виглядати нова норма життя. Проєкт передбачає масове залучення осіб з інвалідністю до занять фізкультурою і спортом як ефективних способів реабілітації для зміцнення здоров’я, досягнення самостійності в життєвих навичках, включаючи самообслуговування, мобільність та соціальну адаптацію.

Під час заходів буде проведено навчання методикам фізичної реабілітації людей з функціональними обмеженнями, підтримання та відновлення втрачених або послаблених рухових функцій, загальної працездатності організму.

Даний проєкт спрямовується на проведення в регіональних осередках громадської організації 23 реабілітаційних заходів фізкультурно-спортивного спрямування в 23 областях України, в яких буде залучено близько 1150 осіб з інвалідністю.

Завершальним етапом проєкту буде проведення всеукраїнської спартакіади серед переможців регіональних змагань, в якій візьме участь 191 особа з інвалідністю, серед яких 46 візочників.

 

Громадська організація «Повернути життя»: «Завжди на зв'язку»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Повернути життя» з проєктом «Завжди на зв'язку».

Представники громадської організації зазначили, що активний розвиток цифрових технологій, онлайн-формат та дистанційна робота різноманітних надавачів послуг для значної частини осіб з інвалідністю залишаються невідомими, адже вони не можуть належним чином скористатися соціальними пропозиціями.

Причиною такого явища є недоступність цифрового контенту: дизайнерські та маркетингові рішення сайтів з товарами та послугами виключають можливість придбати такий товар для осіб із порушеннями зору; підручники та посібники найчастіше написані настільки складною мовою, що не доступні особам із когнітивними порушеннями чи особам з порушеннями слуху. Упродовж останніх років було кілька спроб розв’язати цю проблему, однак в результаті створені сайти найчастіше або мають спрямування на одну певну нозологію, або ж надміру ускладнені в навігації, переобтяжені деталями та контентом.

Пропонуємо сучасне розв’язання цієї проблеми – створення веб-порталу та мобільного додатку «Завжди на зв’язку», який з’єднає воєдино надавачів доступних послуг та людей з порушеннями зору, слуху, порушеннями опорно-рухового апарату, когнітивними особливостями та розладами спектру аутизму.

Мобільний додаток стане функціональним доповненням до порталу, адже дозволить налаштовувати спеціальні можливості, виконувати голосовий та традиційний пошук, встановлювати закладки, міститиме налаштування для альтернативної комунікації та швидкого контакту із перекладачем жестової мови; дозволить зберігати улюблені вкладки. Завдяки функції геолокації додаток допоможе підшукувати найближчі для людини з інвалідністю та найбільш доступні для неї сервіси та ресурси. У мобільному додатку також буде передбачена функція батьківського та опікунського контролю з дотриманням права на свободу пересування та умов конфіденційності, а також функція персоніфікованої «тривожної кнопки».

Мета проєкта - покращити інформування про доступність продуктів та послуг для людей з інвалідністю усіх нозологічних груп через спеціально створене гнучке україномовне інтернет-середовище, просте у використанні та обслуговуванні і дружнє до людей з інвалідністю різних нозологій.


Громадська організація «Повернути життя»: «Доступна допомога»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Повернути життя» з проєктом «Доступна допомога».

Представники громадської організації зазначили, що під час пандемії коронавірусу багато країн повідомили про загострення проблеми насильства в сім’ї та в партнерських стосунках. Міжнародні інституції закликали посилити підтримку жертв насильства в сім'ї під час пандемії. Традиційно таке насильство розглядається як ґендерно зумовлене і з цієї точки зору частіше його жертвами є жінки.

Під особливою загрозою в умовах пандемії перебувають саме жінки з інвалідністю. За умов соціального дистанціювання та ізоляції вони потрапляють у глибоку сегрегацію і часто позбавлені можливості отримати належну підтримку з боку соціальних служб та громадських організацій у режимі особистої зустрічі.

Відтак є потреба в такому проєкті, що буде ефективним навчальним інструментом і водночас знаходитиметься у відкритому вільному доступі й дозволить максимальній кількості зацікавлених осіб, незалежно від місця їхнього проживання, достатку, наявності вільного часу, отримати необхідні знання у найбільш зручний для них спосіб. До проєкту будуть залучені жінки з інвалідністю як у ролі тренерів, так і в ролі учасників таких тренінгів.

Запропонований підхід дозволяє надати щонайменше 250 годин консультацій у рамках соціально-психологічного супроводу жінок з інвалідністю – жертв домашнього насильства. Водночас до курсу підвищення кваліфікації з питань такої роботи передбачається залучити упродовж 3 років після завершення проєкту щонайменше 300 осіб.

Проєкт гарантує практичне використання отриманих результатів на користь цільової категорії, саме тому передбачає надання безкоштовних консультацій онлайн для жінок з інвалідністю – жертв домашнього насильства.

Основна мета проєкту - забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю, що є жертвами домашнього насильства, шляхом надання їм доступу до компетентної та кваліфікованої соціально-психологічної допомоги в режимі онлайн.


Громадська організація «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ»: «Інтеграція стомованих хворих в суспільство. Перший контакт – жити на рівних»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ» із заходом– «круглий стіл «Інтеграція стомованих хворих в суспільство. Перший контакт – жити на рівних».

Представники громадської організації зазначили, що проблема інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство є однією з найбільш актуальних соціальних проблем, яка потребує подолання соціальної ізольованості, незахищеності, втрати орієнтирів, вимушеної самотності, інформаційного вакууму. В значній мірі гальмується інтеграція в соціум такої особливої соціально-демографічної групи людей, які навіть при наявних специфічних фізіологічних обмеженнях життєдіяльності делікатного характеру - у вигляді стоми (виходу кишківника, сечоводу на живіт) або нетримання, могли бути включеними в соціум. Але на сьогодні відсутні кабінети для отримання консультацій по догляду за стомою, не враховані потреби таких хворих в абілітації і реабілітації у межах медичної реформи, відсутнє індивідуальне забезпечення засобами догляду.

Захід проводиться з метою реабілітації стомованих хворих, пристосування до нових умов життєдіяльності, надання можливості самореалізації, набуття впевненості при спілкування з оточенням, подолання страху перед існуючими перешкодами: соціальної ізольованості, незахищеності, втрати орієнтирів, вимушеної самотності та інформаційного вакууму.

Проведення зустрічей, просвітництво та взаємодія представників громадських об’єднань стомованих пацієнтів з представниками державного сектору, провідними фахівцями в області проктології, урології, онкології, хірургії допоможе інтеграції в суспільство стомованих хворих, сприятиме їх моральному та психологічному відновленню і поверненню до якісного життя.

Учасники заходу отримають інформацію щодо забезпечення індивідуальних потреб, поділяться своїм досвідом при спілкуванні із стомованими хворими. Проведення заходу з залученням фахівців фізичної культури, творчості, психолога і лікарів, отримання інформації про державну підтримку у вигляді різних видів соціальної допомоги та, як саме нею скористатися, активізує реабілітаційний процес стомованих хворих.


Громадська організація «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України»: «Працевлаштування. Крок за кроком»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України» з проєктом «Працевлаштування. Крок за кроком».

Представники громадської організації зазначили, що актуальною проблемою є недостатній рівень знань та досвіду з працевлаштування людей з інвалідністю. Наявна невизначеність з робочими місцями, потреба у правильному сприйнятті особливостей та толерантному ставленні роботодавця до майбутнього працівника. На сьогодні мало належних навчальних програм та прикладів інклюзії на робочому місці. Обмаль інформації про помилки та успіхи на співбесіді людей з інвалідністю, як поетапно знайомитися та адаптуватися в колективі, як можна уникнути стресових ситуацій. Людям з інвалідністю завжди буде потрібна психологічна допомога і знання, як правильно пройти процес адаптації до роботи та колективу, як краще самореалізуватися.

Саме тому створено проєкт «Працевлаштування. Крок за кроком» - для розв’язання проблем осіб з інвалідністю під час підготовки до працевлаштування. Група людей з інвалідністю - учасники проекту пройдуть на практиці всі необхідні кроки до працевлаштування.

Будуть проведені індивідуальні психологічні консультації (близько 80), серії тренінгів, аналіз можливостей учасників, пошук вакансій та направлення резюме, підготовка до співбесіди, рольові ігри по ознайомленню з робочим місцем та колективом. Будуть розглянуті ситуації, які виникають під час пошуку роботи та під час працевлаштування. Залучені волонтери будуть супроводжувати в якості асистентів людей з інвалідністю на всіх етапах працевлаштування. Заплановано допомогти з працевлаштуванням від 2 до 10 людям з інвалідністю на підприємствах громадських організацій людей з інвалідністю та на вільному ринку праці у 2021-2022 роках.

Проєкт сприятиме підвищенню рівня толерантності, розуміння, як проводити інтеграцію та адаптацію людини з інвалідністю у суспільстві та на робочому місці. Допоможе уникнути дискримінації, образ, підвищити культуру спілкування, налагодити доброзичливу взаємодію між людьми. Проєкт допоможе у особистому розвитку та самомотивації людини з інвалідністю.

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України»: «Доступний ринок праці. Інклюзивність перевага сучасного бізнесу»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України» з проєктом «Доступний ринок праці. Інклюзивність перевага сучасного бізнесу».

Представники громадської організації зазначили, що особи з інвалідністю та представники маломобільних груп населення обмежені в доступі до конкурентного ринку праці. Раніше ринок не був зацікавлений у зміні бізнес процесів та створенні умов для віддаленого працевлаштування працівників. Останні події - карантин та нові правила соціальної дистанції - змушують бізнес змінювати свої орієнтири в бік віддаленої форми роботи. Це відкриває нові можливості працевлаштування для представників маломобільних груп населення, в перш чергу особам з інвалідністю візочникам. Громадська організація пропонує об’єднати потребу роботодавців у кадрах та працевлаштування осіб з інвалідністю, які можуть працювати тільки віддалено. Діяльність проекту спрямована на створення повного циклу підготовки фахівців та адаптації умов праці для виконання роботи онлайн. Поєднання цих двох чинників створить передумови для подальшого масштабування та поширення успішного досвіду співпраці підприємців та людей з інвалідністю серед широкого кола зацікавлених осіб та громадськості.

Саме тому створено проєкт, який допоможе людям з інвалідністю отримати реальну можливість працювати на рівних умовах і отримувати конкурентну заробітну плату, а роботодавці матимуть змогу посилити свій кадровий резерв, не втративши якості виконання роботи.

Будуть проведені навчальні курсі для отримання робочих місць на підприємствах партнерів проєкту, проведені презентації та онлайн заходи для поширення ідеї ведення соціального бізнесу. Учасники пройдуть практику на підприємствах.

Проєкт сприятиме працевлаштуванню осіб з інвалідністю та створенню пріоритету у кадровій політиці підприємців партнерів проєкту. Поширення вдалого досвіду створить передумови для працевлаштування та адаптації осіб з інвалідністю під конкретний вид діяльності підприємства.


Громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики»: «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід».

Представники громадської організації зазначили, що актуальність проєкту полягає в тому, що задля своєчасної корекції виявленої дисфункції у розвитку дітей «групи ризику» та дітей з особливими освітніми потребами та подальшої реабілітації і успішного включення їх в освітній та життєвий простір – необхідно знати та застосовувати систему ранньої комплексної допомоги. Реалізація такого комплексного підходу визначає теоретичні та практичні основи допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

Сучасна система ранньої комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку буде представлена на семінарі для учасників та опрацьована шляхом практичних завдань, рекомендацій та порад, розгляду прикладів, надання персональних консультацій за запитом, подальшого розсилання електронних версій методичних та презентаційних матеріалів.

Проєкт має завдання здійснити безпосереднє спілкування запланованих 25 учасників семінару із більше ніж половини областей України (у тому числі  м. Київ), обмін досвідом, надати консультацій фахівців з конкретних поточних питань щодо сучасних та авторських підходів у корекції дітей з порушеннями психофізичного розвитку, практичне опрацювання сучасних технологій протягом семінару в режимі «зворотній зв’язок».

Проєкт підвищує спеціальну компетенцію – батьків/опікунів дітей з особливими освітніми потребами, профільних фахівців (які мають інвалідність) батьківських організацій та громадських організацій осіб з інвалідністю – з питань допомоги батькам/опікунам, що навчають та виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку – через опрацювання сучасної системи ранньої комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку та закріплення її не тільки на семінарі, а і в подальшій роботі на місцях або в сім`ї; розповсюдженню цього досвіду між колегами та батьками/опікунами особливих діток.


Громадська організація «Спеціальна Олімпіада України»: «Медіашкола Спеціальної Олімпіади України: шлях до успіху»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Спеціальна Олімпіада України» з проєктом «Медіашкола Спеціальної Олімпіади України: шлях до успіху».

Представники громадської організації зазначили, що проєкт є нагальним та своєчасним, адже дає додаткову можливість звернути увагу на життя людей з інтелектуальними відхиленнями, дати їм шанс на самореалізацію і самовизначення. Особливо це актуально під час продовженого адаптивного карантину. Крім того соціальна відкритість сприятиме більш толерантному ставленню до людей з інтелектуальною інвалідністю в нашій країні.

Проєкт має на меті надати можливість хлопцям і дівчатам з відхиленнями в розумовому розвитку отримати нову інформацію та вдосконалити свої знання в роботі з соціальними медіа і мережами (Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, навчитися створювати і вести власний Youtube канал). Безперечно, медійна школа сприятиме підвищенню якості суспільної дискусії, щодо питань гендерної рівності, дотриманню прав людини та подоланню будь-яких форм дискримінації.

 В рамках реалізації проєкту планується тримісячне онлайн-навчання. Під час навчання буде активне залучення волонтерів – молодих журналістів задля більшого охоплення аудиторії і привернення уваги до життя людей з інвалідністю. Буде проведено щотижневе навчання, використовуючи платформи Zoom і Google Class.

В результаті учасники проєкту отримують мотивацію для подальшої самореалізації, отримають поштовх до активного ведення своїх сторінок, написання заміток, зйомки елементарного відео і монтажу для соціальних медіа.

  

Громадська організація «Соціальна синергія»: «Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Соціальна синергія» з проєктом «Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами».

Представники громадської організації зазначили актуальність проєкту: у 2017 році Кабінетом Міністрів України було затверджено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу. Зокрема, одним з очікуваних результатів Стратегії було встановлено «припинення з 2020 року влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей», проте на сьогодні такого мораторію не встановлено і 39 будинків дитини системи МОЗ продовжують приймати дітей відповідного віку.

Саме тому, є нагальна потреба провести просвітницьку кампанію на підтримку деінституціалізації догляду дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами з метою роз’яснення шкідливості інституційного догляду для таких дітей та можливих альтернатив задля його попередження.

Мета проекту – підвищення обізнаності не менш як 5000 представників цільової аудиторії щодо важливості сімейного догляду і виховання та шкідливості інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, а також можливих альтернатив у громаді щодо попередження інституціалізації, у тому числі за участі батьків, шляхом розробки і поширення просвітницьких, навчальних та інформаційних матеріалів, розроблених, зокрема, на прикладі кращих практик українського і міжнародного досвіду.


Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями»: «Будуй своє життя – все можливо»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську громадську організацію інвалідів «Творче об'єднання дітей і молоді з фізичними обмеженнями» з проєктом «Будуй своє життя – все можливо».

Представники громадської організації зазначили, що працевлаштування молоді з інвалідністю є на сьогодні однією з основних проблем. Невідповідність соціальної допомоги, відсутність робочих місць залишає людей з інвалідністю за межею бідності. Даний проєкт має на меті відібрати 20 молодих людей з інвалідністю, провести для них семінари-тренінги, навчити їх писати бізнесові та соціальні проекти і шукати шляхи для їх реалізації з метою працевлаштування людей з інвалідністю.

Мета проекту – розкриття потенціалу молоді з інвалідністю, сприяння її працевлаштуванню, формування громадської свідомості, активної життєвої позиції, почуття відповідальності за свою долю, долю регіону, всієї України.

Планується проведення одноденних виїзних (оn-line) семінарів в 10 обласних осередках об’єднання для молоді з інвалідністю для виявлення їх потенціалу та проведення 7-денного навчального тренінгу з метою сприяння в реалізації потенціалу молоді з інвалідністю через сприяння можливості відкриття власної справи, навчання створенню бізнес-проєктів спрямованих на працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України»: «Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - Всеукраїнську спілку громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» з проєктом «Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях, зв’язаних з ризиком для життя».

Представники громадської організації зазначили, що сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях залишається особливо актуальною в умовах продовження збройного конфлікту на території України, а також пандемії коронавірусу.

Визначення шляхів, які будуть сприяти формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в умовах надзвичайних ситуацій дозволить покращити життя осіб з інвалідністю, які потрапили в такі життєві ситуації. Учасники проєкту в подальшому зможуть поділитися досвідом зі своїми близькими та знайомими на всій території України.

Під час реалізації проєкту будуть проведені круглі столи в регіонах України та здійснено анкетне опитування учасників.


Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля»: Семінар «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» із семінаром «Юридичні аспекти національної системи прав людини в Україні і які існують засоби захисту прав осіб з інвалідністю».

Представники громадської організації зазначили, що за останнє десятиріччя соціальна політика багатьох європейських країн стосовно осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей, як до пацієнтів, якими необхідно лише опікуватися, і які не можуть долучатися до активного суспільного життя, змінилося на ставлення до них, як до повноправних членів суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами країни.

Зміна акцентів у трактуванні концепції інвалідності призводить до необхідності забезпечення комплексного підходу у створенні умов, які б сприяли реалізації прав осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами країни.

Головна мета семінару це - надати відповідні знання з проблем «інвалідності», прав і потреб осіб з інвалідністю та перешкод на шляху реалізації цих прав в українському суспільстві. Розкрити можливості підвищення ефективності сучасної державної соціальної політики щодо цієї групи осіб на законодавчому та практичному рівні. Надати базові знання про необхідність і можливості забезпечення маломобільним групам населення доступу, на рівні з іншими, до фізичного оточення, транспорту, інформації та спілкування, включаючи інформаційно-комунікаційні технології і системи, а також до інших об’єктів та послуг, відкритих для населення, як в міських, так і в сільських районах.

 

Громадська організація «ВГООІ «Інститут Реабілітації та Соціальних Технологій»: «Організація та проведення науково-практичної конференції «Європейські стандарти працевлаштування осіб з інвалідністю»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «ВГООІ «Інститут Реабілітації та Соціальних Технологій»: «Організація та проведення науково-практичної конференції «Європейські стандарти працевлаштування осіб з інвалідністю» із науково-практичною конференцією «Європейські стандарти працевлаштування осіб з інвалідністю».

Представники громадської організації зазначили, що новітній формат впровадження механізмів реабілітації осіб з інвалідністю, пов'язаний із урахуванням європейських стандартів, дозволить оптимізувати ринок праці для потреб інклюзивності.

Цільова аудиторія на яку орієнтується конференція, це роботодавці, представники державних органів, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, особи з інвалідністю, переважно, з проблемами опорно-рухового складу, ДЦП та ін., члени їхніх родин, родини в яких проживають особи з інвалідністю.

Мета конференції – це інформаційно-правова підтримка осіб з інвалідністю щодо працевлаштування, проведення інформаційної роботи місцевими осередками щодо європейських стандартів працевлаштування осіб з інвалідністю, вироблення конструктивних практик щодо впровадження європейських стандартів працевлаштування, розробка та внесення пропозицій, ініціатив щодо удосконалення системи працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»: «Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську спілку «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» з програмою сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю.

Представники громадської спілки зазначили, що актуальність програми полягає у наявній потребі розширення можливостей для соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в Україні.

Питання перегляду та вдосконалення існуючих заходів державної політики щодо підтримки осіб з особливими потребами є особливо важливим в умовах офіційно задекларованого курсу України на європейську інтеграцію та відстоювання європейських цінностей. Одним з пріоритетних завдань для державної соціальної політики в цьому контексті є забезпечення гарантій для людей з особливими потребами щодо їхньої всебічної інтеграції в усі сфери життя суспільства. Разом з тим, в Україні продовжують існувати численні бар’єри, які заважають повноцінному залученню осіб з інвалідністю до освітнього, професійного, соціального життя на рівні з іншими громадянами. Причинами відповідних проблем є недосконалість нормативно-правового забезпечення щодо питань соціальної і трудової реабілітації осіб з інвалідністю; неефективність існуючих механізмів щодо працевлаштування відповідної категорії громадян; відсутність цілісної культури сприйняття осіб з інвалідністю та усвідомлення їхніх проблем в українському суспільстві тощо.

Запропонована програма націлена на реалізацію низки заходів, у рамках яких відбудеться комплексне та системне дослідження існуючих проблем щодо реалізації соціальних, трудових, професійних можливостей для осіб з інвалідністю; створення експертних рекомендацій щодо покращення відповідних умов для навчання і працевлаштування людей з особливими потребами у довгостроковій перспективі. Крім того, програма націлена на актуалізацію відповідної тематики в українському суспільстві, формування більш інклюзивного і толерантного середовища для осіб з інвалідністю в Україні.

 

Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»: «Доступність транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську спілку «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» з проєктом «Доступність транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю».

Представники громадської спілки зазначили, що актуальність проєкту зумовлена потребою комплексного дослідження сучасного стану доступності транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з особливими фізичними потребами та маломобільних груп.

Забезпечення безперешкодного і безпечного доступу до відповідних об’єктів інфраструктури є одним з пріоритетних завдань державної соціальної політики з підтримки осіб з інвалідністю в Україні. Разом з тим, на сьогодні продовжують існувати численні проблеми, які впливають на доступність транспортних засобів та пов’язаних з ним послуг для людей з особливими потребами, зокрема через відсутність чіткого планування при розбудові інфраструктури і, як наслідок, її неадаптованість до потреб осіб з інвалідністю; недотримання умов паркування міського транспорту; відсутність культури обслуговування осіб з інвалідністю тощо.

Проєкт націлений на комплексне дослідження актуальних проблем використання транспорту та транспортної інфраструктури особами з інвалідністю, а також вироблення системного бачення з висновками і рекомендаціями щодо покращення стану доступності відповідних об’єктів інфраструктури. Крім того, проект націлений на актуалізацію відповідної тематики в українському суспільстві, формування більш інклюзивного і толерантного середовища для осіб з інвалідністю в Україні з подальшим врахуванням їхніх потреб на системному рівні.

  

Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю»: «Ward (Вард)» 

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську спілку «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» з проєктом «Ward (Вард)».

Представники громадської спілки зазначили, що проєкт базується на двох складових, які покращать життя як людям з вадами зору, так і людям похилого віку.

Сьогодні в Україні проживає близько 300.000 людей з вадами зору. Сьогодні міста тільки починають пристосовувати для маломобільних груп населення, тому ці люди часто не можуть буди соціально активними і більшу частину життя проводять у маленькому районі, який вивчили. Через це вони майже не приймають участі у активному житті країни.

В зв’язку з чим громадська спілка розробляє додаток для телефонів на  базі Android, який буде допомагати у повсякденному житті.

Базовими функціями додатку є: розпізнавання навколишнього середовища, текстових написів, грошей. Також у складі додатку є функція, яка буде відправляти екстрений сигнал на довірені номери та/або до медичних закладів, у випадку падіння людини із мобільним пристроєм. Цей функціонал буде корисний не лише людям з вадами зору, а й людям похилого віку, яких в Україні більше 6 мільйонів. Однією з найпоширеніших причин смертності у зазначеної категорії людей -  захворювання серцево-судинної системи, яким можна частково запобігти своєчасно надавши медичну допомогу. Як правило, люди, шо проживають самі під час кризового стану здоров’я можуть втратити рівновагу, впасти і не мати можливості підвестись, покликати по допомогу. Планується, що цю проблему також допоможе частково вирішити додаток шляхом надсилання тривожного сигналу вибраним  контактам користувача.

 

Громадська організація «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»: «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ»

 

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» з проєктом «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ».

Представники громадської спілки зазначили, що за останніми даними лише з 2013 по 2017 рік кількість зафіксованих випадків аутизму в Україні зросла вдвічі. Із розвитком медицини та діагностики виявити аутизм у дитини можливо на перших роках життя, що дає можливість такій дитині відновитися, скорегувати або ж значно покращити її навички, знизить ризик десоціалізації та збереже цілісність й здорову атмосферу у родинах. А низка корекційних занять дітей дошкільного віку значно допоможе їм у майбутньому. Адже, науковцями доведено, що до 6 років мозок дитини активно засвоює інформацію. І якщо намагатися розвивати «дитину дощу» до цього віку зусиллями психологів, арт-терапевтів, логопедів, то з часом таку дитину можна адаптувати до соціального життя. До того ж, такі діти проявляють здібності – іноді просто геніальні – до малювання, музики, конструювання, математики тощо. При цьому інші сфери життя не будуть цікавити дитину. Якщо ж відсутнє своєчасне втручання, значна частина дітей - аутистів втрачає здатність навчатися й адаптуватися до життя в суспільстві, відбувається процес вторинної аутизації.

З огляду на це та зважаючи на суспільну значимість питання щодо дітей з РАС, актуальності набуває напрацювання всеосяжної системи заходів за принципом «знизу і догори», що включатиме раннє виявлення дітей з РАС та підтримку сімей, у яких є такі діти, загальну поінформованість суспільства про аутизм, створення культурного поля для дітей з РАС. Це дасть можливість побудувати світ, в якому діти з РАС матимуть доступ до ефективних послуг, що, своєю чергою, у майбутньому вже дорослим особливим людям дозволить відчувати себе повноцінними членами суспільства, отримати фінансову незалежність й усвідомлювати власну значимість.

Реалізація проєкту відбувається шляхом проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів.

 

Громадська організація «Покровська районна організація осіб з інвалідністю»: «Нові професії для жінок – нові можливості для країни»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Покровська районна організація осіб з інвалідністю» з програмою «Нові професії для жінок – нові можливості для країни».

Представники громадської організації зазначили, що в Україні, як і в більшості європейських країн, рівень зайнятості жінок суттєво нижчий за рівень зайнятості чоловіків. Цей розрив спричиняє нерівність доходів чоловіків та жінок, законодавчі обмеження, структура економіки, можливості догляду за дітьми, вплив культури та особливості державної політики.

Залучення більшої кількості жінок до роботи може мати значний вплив на економічне зростання. Через старіння населення, природне скорочення населення та міграційні процеси, кількість робочої сили щорічно зменшується, а отже Україна потребує нарощування трудових ресурсів.

Але у сучасних реаліях матері, які виховують дітей з інвалідністю, а також жінки з інвалідністю зазнають дискримінації у сфері освіти та працевлаштування. Як наслідок, у них формуються психологічні, соціальні, інституційні та інфраструктурні бар’єри.

Програма «Нові професії для жінок – нові можливості для країни» покликана подолати більшість з наведених вище бар’єрів через отримання жінками з дітьми з інвалідністю та жінками з інвалідністю актуальної спеціальності та особистісних компетенцій, які б могли вирішити не тільки економічні проблеми, але і питання ефективної самоактуалізації, інтегрованості у суспільство та кар’єрного зростання вразливих груп жінок.

 

Громадська організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю»: «Професія для життя»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Союз ветеранів АТО з інвалідністю» з проєктом «Професія для життя».

Представники громадської організації зазначили, що інвалідизація учасників антитерористичної операції призводить до катастрофічних економічних, психологічних та соціальних наслідків як особисто для людини, так і для суспільства в цілому.

Неможливість продовжувати попередню професійну діяльність стає причиною дезадаптації, деперсоналізації та тотальному виключенню людини із суспільства.

На сьогоднішній день доступність освіти для людей з інвалідністю все ще залишається недостатньою. Заходи із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції спрямовані на відновлення професійних навичок і умінь, як невід’ємної складової адаптації до умов цивільного життя, забезпечення права на освіту впродовж життя, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та передбачають професійну орієнтацію – комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір, вдосконалення або зміну професії та виду трудової діяльності.

Проєктом заплановано досягнення наступних результатів:

- покращення психологічного стану осіб з інвалідністю;

- розвиток нових особистих комунікацій;

- оздоровлення організму осіб з інвалідністю;

- професійна орієнтація особистості;

- засвоєння навчальної програми з обраної спеціальності.

 

Громадська організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю»: «Повернувся з АТО – повернись до життя»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Союз ветеранів АТО з інвалідністю» з програмою «Повернувся з АТО – повернись до життя».

Представники громадської організації зазначили, що неможливість повернутися до виконання попередніх трудових обов’язків, висока вартість навчання у вищих навчальних закладах, неможливість їх відвідувати взагалі та інші соціальні, економічні та інфраструктурні труднощі виникають у момент, коли учасник АТО з інвалідністю вирішує повернутися до соціально активного життя. Програма «Повернувся з АТО – повернись до життя» має на меті впровадження професійного навчання та працевлаштування осіб з інвалідністю, які мають статус учасника АТО для того, щоб отримати професійну реінтеграцію та соціально-економічну незалежність. Навчання буде здійснюватися за різними спеціальностями.

Спектр діяльності реабілітації учасників АТО з інвалідністю дуже широкий і передбачає органічно поєднаний комплексний підхід. Це не тільки реабілітація та адаптація, а й освіта, опанування певним обсягом знань, умінь та навичок, поступова інтеграція в суспільство. Головним покликанням реабілітації є часткове або повне усунення соціальних, психологічних, фізичних недоліків. А також надання можливості:

- подолати труднощі, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, набути особистий досвід в оточуючому середовищі і досягти цього власними зусиллями; повністю або частково інтегруватись у соціальне життя суспільства;

- усвідомити суть своїх проблем, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу в інтеграції у суспільство.

 

Громадська організація «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА»: «Дитяча мрія»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» з проєктом «Дитяча мрія».

Представники громадської організації зазначили, що в умовах поширення коронавірусу багато людей хвилюються за здоров’я – як своє, так і близьких. Багатьох родин людей з розладом аутистичного спектру (РАС) у ці дні охоплює неабиякий страх за себе та своїх дітей, адже, якщо з ними щось станеться – хто піклуватиметься про дитину? В Україні таких родин – понад 7 тисяч.

Поруч із нами ростуть незвичайні діти, їх називають «дітьми дощу»: вони грають з предметами не так, як більшість, вони радіють іншому. Для них не існує норм і правил, звичних для нас, їм незрозуміло і нецікаво те, що роблять звичайні дівчатка та хлопчики. У них свій, закритий для сторонніх світ, але їм дуже потрібна наша допомога, підтримка і розуміння. Допомога дітям з розладами спектру аутизму – це довготривалий процес. Ми усвідомлюємо, що мозок дитини з РСА опрацьовує інформацію в особливий спосіб і саме цим зумовлюються труднощі її розуміння цього світу, зокрема людських стосунків, – звідси походить ота властива особам з аутизмом «соціальна сліпота». Тому загальна ідея допомоги полягає у тому, що ми маємо допомогти дитині розуміти світ, «подати» інформацію у такий спосіб, щоб вона навчилася розуміти, як у цьому світі жити, як з ним взаємодіяти – і зрештою розвиватися, реалізовувати в ньому свій потенціал, будувати стосунки.

Батькам дітей із РАС необхідна підтримка. Зазвичай в Україні матері дітей з РАС, як правило, беруть на себе більшість функцій терапевтів та логопедів, часто здобуваючи додаткову освіту для цього та адвокатів дитини, рідко можуть залишити дитину на когось і повернутися до роботи. Спеціалісти порахували, що в середньому такі мами працюють менше годин на тиждень і заробляють на 56% менше, ніж матері дітей, які не мають обмежень у стані здоров’я, і на 35% менше, ніж матері дітей з іншими порушеннями розвитку.

 Саме тому одними із завдань проєкту е: надання інформаційної та консультаційної підтримки (консультувати матерів щодо маршруту, яким потрібно пройти з дитиною від самого початку, спрямувати до потрібних дитині експертів; щодо оформлення інвалідності для дитини, тощо) та надання психологічної підтримки.

 

Громадська організація «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА»: «Маю право на гідне життя»

Представляємо наступного переможця конкурсу у 2021 році - громадську організацію «Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА» з програмою «Маю право на гідне життя».

Представники громадської організації зазначили, що розвиток в Україні сучасної реабілітаційної допомоги стосується майже кожної сім’ї. Багато людей з різними станами здоров’я (гострими і хронічними захворюваннями, травмами і психічними розладами, порушеннями розвитку) потребують реабілітації для продовження активного життя. Багато країн не обмежуються довгостроковою інвалідністю, а визнають короткострокові порушення функціонування людини  з інвалідністю. Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює кількість людей з інвалідністю у світі на рівні 15%  або 1 млрд осіб, а враховуючи демографічні тенденції до 2050 року ця кількість буде подвоєна. Більшість з цих людей потребують різноманітних реабілітаційних послуг, допоміжних технологій (протезів, крісел, слухових апаратів і т.д.) в комбінації з соціальними послугами як для особи з інвалідністю, так і для членів її сім’ї. Разом з тим більшість оцінок свідчить, що навіть в розвинених країнах потреба у реабілітаційних послугах покрита не повністю. Так само, як немає узгодженого розуміння інвалідності, немає єдиного підходу до формування системи реабілітації, різноманіття структур і регулювань суттєво різняться навіть в європейських країнах. У 2020 році Всесвітній економічний форум підготував звіт «Майбутні робочі місця — 2025», яким визначено, що у 2025 році значна частина (52%) усієї роботи буде виконуватися роботами, тоді як у 2018 році цей показник становив 29%.

В цій програмі представники громадської організації пропонують навчитися основним важливим навичкам. В КПНЗ «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр» є сертифіковані тренери цієї програми, які нададуть підтримку  в реалізації цього проєкту. В свою чергу КЗ «Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями» в рамках програми забезпечить проведення реабілітаційних заходів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux