Меню
Запитання - відповіді
Опубліковано 19 червня 2020 року о 15:45

Запитання, які виникають у бажаючих прийняти участь у конкурсі програм (проектів, заходів) та відповіді на них

 

 

1. Запитання:

Які саме ГО можуть подаватися на конкурс, якого статусу, чи це залежить від діяльності ГО?

 • Скажіть будь ласка, на конкурс можуть подаватися лише громадські об'єднання людей з інвалідністю чи це може бути і звичайна громадська організація, яка має в своєму складі людей з інвалідністю і робить проекти для людей з інвалідністю?
 • Відповідь:

Відповідно до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 (зі змінами) (далі – Порядок 166) одержувачами бюджетних коштів є громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні.

 

 

2. Запитання:

Де можна завантажити аплікаційну форму, кошторис та інші форми документів для конкурсу?

 • Відповідь:

Усі форми документів можна знайти на офіційному сайті Фонду соціального захисту інвалідів в підрубриці «Форми документів» рубрики «Конкурс 2020».

 

 

3. Запитання:

До якого числа дедлайн прийому проектів на конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, а також чи проект може тривати до кінця 2020 р. чи може завершуватися і в 2021 р.?

Відповідь:

Відповідно до наказу Фонду соціального захисту інвалідів від 27.05.2020 року № 39 кінцевий термін прийняття конкурсних пропозицій - 30 червня 2020 року до 17:00 години.

 • Згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» кошти на бюджетну програму 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» затверджені на 2020 рік, отже фінансова підтримка громадського об’єднання, яке визначено переможцем конкурсу, може тривати до кінця поточного року.
 • Обмежень щодо тривалості програми (проекту, заходу) чинним законодавством не передбачено.
 • Разом з цим, опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

 

 

4. Запитання:

Чи можемо ми подати на розгляд проект на:

 • отримання обладнання, обладнаного приміщення, (будівництво);

Відповідь:

 • Відповідно до пунктів 5 та 6 Порядку 166, за рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямом: «виконання (реалізація) загальнодержавних програм (проектів, заходів) за результатами конкурсу щодо реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетних завдань та рівня їх виконання (проведення), визначених Мінсоцполітики за пропозиціями громадських об’єднань» бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються на:
 • видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі укладених договорів;
 • видатки на оплату праці працівників, які безпосередньо залучені до реалізації програми (проекту, заходу) та оплата праці яких не включена до витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності;
 • оренда нерухомого майна;
 • художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);
 • оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);
 • оренда обладнання, оргтехніки; оплата поштових витрат та послуг зв’язку; оплата поліграфічних та інформаційних послуг; придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);
 • оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;
 • інші витрати, що обумовлені специфікою реалізації загальнодержавної програми (проекту, заходу), за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.5. Запитання:

 • Чи можливо приміщення та обладнання (мікрофони, звукові колонки, трибуна), яке об’єднання використає для проведення заходу (за рахунок спонсорського внеску) зарахувати як власний внесок?

Відповідь:

 • Відповідно до пункту 24 Порядку проведення конкурсу, громадське об’єднання бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
 • Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.6. Запитання:

Скільки проектів (заходів, програм) можна подати на конкурс?

Відповідь:

Кількість програм (проектів, заходів), яку можна подати для участі у конкурсі -  необмежена.7. Запитання:

Де можна ознайомитись із пріоритетними завданнями, що визначені Мінсоцполітики, як зазначено у постанові 166.

Відповідь:

У тексті оголошення про проведення конкурсу проектів громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затверджений наказом Фонду від 30.04.2020 № 33 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» зі змінами, внесеними наказом Фонду від 27.05.2020 № 39, зазначено 11 пріоритетних завдань.

Перейдіть за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/Nakaz%2039-200527.pdf8. Запитання.

У разі не повного використання коштів на реалізацію програми (проекту, заходу), чи можливе спрямування коштів, на проведення інших проектів громадського об’єднання?

Відповідь:

У разі не повного використання наданих бюджетних коштів для виконання програми (проекту, заходу), громадське об’єднання (виконавець програми) повертає кошти до державного бюджету.


9. Запитання.

Чи можлива зміна (перерахунок) статей кошторису після подачі пакету документів програми?

Відповідь:

Відповідно пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», під час укладання договорів з переможцями конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) ними відповідної програми (проекту, заходу) може бути змінений з метою приведення кошторису програми (проекту, заходу) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Переможець конкурсу під час укладення договору та затвердження кошторису витрат в межах затвердженого обсягу видатків на програму (проект, захід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною діючих норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу витрат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені проектом, але які безпосередньо пов’язані з цілями програми (проекту, заходу), можливі лише за поданням переможцем конкурсу відповідного обґрунтування.10. Запитання:

Що представляє собою кошторис витрат на реалізацію програми (проекту, заходу)?

 • Документ встановленого зразка, який містить: 1) найменування статей витрат, які відповідають напрямам використання коштів у пунктах 5 та 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженому постановою КМУ від 03.03.2020 № 166 (далі – Порядок 166);
 • 2) суми вищезазначених витрат та одиниці виміру, відповідно до яких зазначені суми були розраховані.
 • Кошторис витрат має містити цифри та суми. Усі обґрунтування цих цифр та сум (звідки вони взялися і чому вони такі мають знаходитись в описі програми (проекту, заходу).
 • Обґрунтування в описі програми (проекту, заходу) містять інформацію щодо кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що будуть залучені за рахунок інших джерел фінансування або власного внеску об’єднання) з урахуванням чинних цін і тарифів, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання (зазначити за кожною статтею кошторису витрат).11. Приклад розрахунку загальних сум по кошторису.

 • Відповідно до абзацу 1 пункту 24 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049, інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.
 • Крім того, відповідно до абзацу 1 пункту 7 Порядку 166 під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат для виконання (реалізації) загальнодержавної програми (проекту, заходу) на витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання передбачається не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу).
 • У випадку, якщо загальна сума по кошторису програми (проекту, заходу) складає 100 000 грн, то:
 • Враховуючи вищезазначене, Мінімальна сума власного внеску громадського об’єднання складе: 100 000 грн * 15 % = 15 000 грн.
 • Максимальна сума з державного бюджету по кошторису складе: 100 000 грн – 15 000 грн = 85 000 грн.
 • Максимальна сума витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання (розділ 2 та 3 кошторису) по даному прикладу складе: 85 000 * 55 % = 46 750 грн.


 

12. Запитання:

Які ще є обмеження щодо витрат при реалізації заходу?

Відповідь:

1. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 500 000 гривень.

 • 2. Відповідно до абзацу 11 пункту 6 Порядку 166 оплата витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проектів, заходів) (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході) та працівників громадського об’єднання (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів”;

Зокрема, відповідно до додатка 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 проживання – 600 грн, добові – 60 грн.

Якщо громадське об’єднання хоче змінити, наприклад, харчування в бік збільшення суми, то воно може це зробити з власних коштів.------

(ДОПОВНЕННЯ) Питання щодо Кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу)


 • Яка відмінність у оренді приміщень в проєкті та в адміністративних витрата?

 

Якщо орендується приміщення, у якому буде проводитися заходи проєкту, то це витрати у проєкт. Якщо таке приміщення орендується для адміністративного персоналу, то це адміністративні витрати.

 • Яка відмінність у оплаті праці в проєкті та в адміністративних витратах?

 

Якщо працівник безпосередньо залучений до проєкту, то він отримує кошти з проєкту, якщо він опосередковано виконує функції (наприклад, керівник, юрист організації), то це адміністративні витрати.

 • Якщо реалізується декілька проєктів, то як прописати оплату (матеріальне заохочення) бухгалтера або іншого адміністративного персоналу?

 

Наприклад, два проєкти: прописувати не оплата праці бухгалтера, а зазначити, що в одному проєкті буде 50% оплати праці, в другому також 50 % оплати праці. Проте, варто зазначити, що переможцем може стати лише один з проєктів і в такому випадку бухгалтер зможе отримати лише 50 % від необхідної йому оплати праці.

В іншому випадку у межах зазначених вище обмежень можливе включення 100 % оплати праці бухгалтера лише в одному з проектів.


 • Як розраховувати власний внесок громадського об’єднання?

 

Відповідно до абзацу 2 пункту 24 Порядку 1049 Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Приклади власного внеску громадського обєднання в якості нематеріальних ресурсів.

В рамках підготовки до реалізації програми (проєкту, заходу) необхідно певним чином підготувати залу для тренінгу стосовно деяких питань реабілітації осіб з інвалідністю (оформити залу, встановити відповідне обладнання тощо). Громадське об’єднання може залучити відповідного спеціаліста (спеціалістів) для оформлення зали та встановлення відповідного обладнання на волонтерських засадах. Типовий розмір оплати праці такого спеціаліста (спеціалістів) вказується у відповідному пункті кошторису витрат з необхідними показниками (кількість залучених спеціалістів, вартість однієї години (дня) роботи відповідного спеціаліста тощо).

Іншим прикладом власного внеску може бути оплата вартості оренди автобуса для перевезення учасників програми (проєкту, заходу) до місця проведення програми (проєкту, заходу) за позабюджетні кошти (не з державного чи місцевого бюджету, отриманих за умовами відповідних конкурсів).

Варто зазначити, що з метою встановлення факту реалізації громадським об’єднанням власного внеску необхідно підтверджувати реалізацію власного внеску документально шляхом надання Фонду соціального захисту інвалідів належним чином завірених копій відповідних документів (чеки щодо оплати вартості відповідних товарів, робіт, послуг, банківські виписки, акти виконаних робіт тощо).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux