Меню
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
Оголошення
Опубліковано 26 серпня 2020 року о 17:45
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ДОДАТКОВИЙ ЗБІР (від 17.08.2020)


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 17.08.2020 № 78


ОГОЛОШЕННЯ

про додатковий збір конкурсних пропозицій з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Відповідно до абзацу 6 пункту 15 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – Порядок проведення конкурсу), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 та на виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», рішення конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки у 2020 році, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) від 13.08.2020 № 1 з метою ефективного розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) оголошує додатковий збір конкурсних пропозицій програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання пріоритетних завдань, на реалізацію яких спрямовуються кошти громадським об’єднанням осіб з інвалідністю за бюджетною програмою 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» у 2020-2021 роках та рівень їх виконання (проведення), затверджених Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

Пріоритетні завдання:

 • Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
 • Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг.
 • Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
 • Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
 • Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими.
 • Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
 • Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
 • Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.
 • Сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуаціях.
 • Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності.
 • Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

Види діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу.

Пріоритетні завдання можуть реалізуватися у вигляді програм (проектів, заходів) шляхом проведення довготривалих, комплексних, взаємопов’язаних або одноразових (окремих) тренінгів, курсів, навчальних семінарів, конференцій, форумів, зустрічей у форматі засідань за круглим столом, навчальних, інформаційно-просвітницьких, організаційних та інших заходів, громадської експертизи та оцінювання рішень (проектів рішень) органів влади, адвокацій, представництва і захисту прав та інтересів осіб з інвалідністю, соціальних опитувань, досліджень, організацій надання послуг перекладу жестовою мовою, особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуг денного догляду, послуг фізичного супроводу особам з інвалідністю з порушенням зору, соціального супроводу при працевлаштуванні на робочому місці тощо.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:  

заяву про участь у конкурсі за формою, затвердженою наказом Фонду від 30.04.2020 № 33 «Про затвердження форм конкурсної документації, необхідної для проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» за підписом керівника або уповноваженої особи громадського об’єднання, скріпленим печаткою громадського об’єднання (у разі наявності), (оригінал і одна копія);

опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за формою, затвердженою наказом Фонду від 30.04.2020 №33. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію. Залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування (оригінал і одна копія);

листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

інформацію про діяльність громадського об’єднання осіб з інвалідністю, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання осіб з інвалідністю, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, інформація щодо наявності бюджетних правопорушень протягом останніх двох років (оригінал і одна копія);

документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи громадського об’єднання (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання, подання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником громадського об’єднання).

Конкурсна пропозиція має подаватися у 3 примірниках: оригінал, одна копія та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції (оригінал та одна копія) мають бути окремо кожна форма (заява, опис, кошторис) документа пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадського об’єднання осіб з інвалідністю, складені окремо у файл та сформовані в папку.

Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію подаються у форматі PDF, Microsoft Word (заява, опис) та Microsoft Excel (кошторис) разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Фонд видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу) становить 500 000 грн.

Одержувачем бюджетних коштів може бути громадське об’єднання, яке відповідає таким критеріям:

громадське об’єднання не перебуває у процесі припинення;

громадське об’єднання провадить свою статутну діяльність не менше шести місяців до оголошення проведення конкурсу;

відсутні факти порушення громадськими об’єднаннями вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів (у випадку отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету)

До участі в конкурсі не допускаються громадські об’єднання осіб з інвалідністю в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадське об’єднання осіб з інвалідністю, що міститься у відкритих державних реєстрах;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю зареєстроване в установленому порядку пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю відмовилося від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

громадське об’єднання осіб з інвалідністю перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення громадським об’єднанням осіб з інвалідністю вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Рівень виконання (проведення )пріоритетних завдань.

Для отримання фінансування громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю» рівень виконання (проведення) ними пріоритетних завдань має бути загальнодержавним.

Загальнодержавний рівень виконання (проведення) програми (проекту, заходу) означає провадження проектної діяльності на території більш ніж половини областей України, (у тому числі м. Київ), та/ або забезпечення участі у такій діяльності осіб із більше ніж половини областей України, (у тому числі м. Київ).

За рішенням конкурсної комісії виконання (реалізація) загальнодержавних програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету може здійснюватися на обласному (районному, міському) рівні.

 Такі програми (проекти, заходи) можуть бути підтримані конкурсною комісією щодо отримання бюджетного фінансування, якщо вони мають максимальну значимість і результативність для загальнодержавного рівня, а також унікальність та актуальність для відповідної (их) адміністративно – територіальної (их) одиниці (ць): 1) згідно із законами, актами Президента та Уряду України вони реалізуються лише в деяких регіонах; 2) історично деякі об’єкти розташовані та функціонують тільки у трьох містах України: Київ, Харків і Дніпро).

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166.

Громадське об’єднання бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування (п.24 Порядку).

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності, організаційний розвиток громадського об’єднання можна здійснювати не більше 55 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки однієї програми (проекту, заходу) (п.7 №166).

Конкурсні пропозиції (оригіналприймаються 

з 20.08.2020 по 31.08.2020 включно щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 години (у п’ятницю – до 16:00 години)

відділом документального забезпечення управління організаційної роботи та адміністративно-господарського забезпечення Фонду,

що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 72, каб. 445, (4-й поверх), тел.(044) 425-69-13

та електронна версія на е-mail: info@ispf.gov.ua, vvgoi@ispf.gov.ua

щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 години 

(у п’ятницю – до 16:00 години)

Контактні телефони:

Відділ взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю управління соціального захисту осіб з інвалідністю та моніторингу якості реабілітаційних послуг Фонду (044) 361-94-15, або на е-mail: vvgoi@ispf.gov.ua

Відділ фінансування бюджетних програм управління планування та фінансування бюджетних програм Фонду (044) 463-67-90, або на е-mail: todorov@ispf.gov.ua.

Інформація про Конкурс – на сайті Фонду https://www.ispf.gov.ua/

 в рубриці «Конкурс 2020» https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2020

ОГОЛОШЕННЯ про додатковий збір

НАКАЗ №78 від 17.08.2020р

НАКАЗ №78 від 17.08.2020р

***

ОГОЛОШЕННЯ (від 09.06.2020)

про початок прийому заяв кандидатів з числа представників інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівців відповідно до тематики конкурсу, які мають відповідний досвід роботи та кваліфікацію до складу конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, для надання фінансової підтримки з державного бюджету, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) (далі – конкурсна комісія)

Оголошення №47 Oгoлошення №47

---

До уваги громадських об’єднань осіб з інвалідністю

Фонд соціального захисту інвалідів оголошує про початок проведення конкурсу програм (проектів, заходів) розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю для виконання яких надається фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету

Про внесення змін до наказу Фонду соціального захисту інвалідів від 30.04.2020 №33 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

Наказ№39.docx---

Наказ та оголошення про організацію та проведення конкурсу програм (проектів, заходів)

Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) наказом від 30.04.2020 № 33 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» затвердив текст оголошення про проведення конкурсу, форми конкурсної документації та оголосив конкурс з розгляду та визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році.

Наказ від 30.04.2020 № 33 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

НАКАЗ №33по формах по конкурсу.doc

НАКАЗ №82 Проміжний звіт.pdf


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux