Отримання довідки про чисельність працюючих інвалідів

Відповідно до Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.07 № 1010, підприємство та організація громадської організації інвалідів для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування повинні мати довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством.

Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики від 25.03.02 № 169 (із змінами, внесеними наказами Мінпраці від 03.11.04 № 273 та від 20.03.06 № 83).

Територіальне відділення Фонду соціального захисту інвалідів надає довідку упродовж десяти календарних днів після отримання усіх необхідних документів у встановленому порядку.

Довідка видається безоплатно.