Українською Укр
 ::  ::
Eng
Офіційний веб-сайт Фонду соціального захисту інвалідів

Дирекція Фонду

Адреса: 04050,
м. Київ,
вул. Глибочицька, 72
тел.
(044)361-97-40,
(044)425-69-13Адреса електронної пошти:
Електронна адреса

Київське міське відділення

Адреса: 03150,
м. Київ,
вул. Велика
Васильківська, 104
тел.
(044)528-68-17,

(044)528-68-75

kyivmisto@ispf.gov.ua

fondkiev26@gmail.comАдреса електронної пошти:
Електронна адреса

Київське обласне відділення

Адреса: 04050,
м. Київ,
вул. Глибочицька, 72
тел.
(044)425-50-14
тел./факс
(044)425-81-23

kyivregion@ispf.gov.uaАдреса електронної пошти:
Електронна адреса


Нормативно-правова база

 Міжнародні акти

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16

 

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2476-15

 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-16

 

Кодекси України

Кримінальний кодекс України
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

 

Кодекс законів про працю України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 

Закони України

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VІІ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/conv;

 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року №  1698-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18

 

Закон України «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

 

Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

 

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18

 

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19

 

Укази Президента України

Указ Президента України «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 року № 217
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217/2015

 

Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 року № 808
 
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/808/2014

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про запобігання та виявлення корупції» від 4 вересня 2013 р. №706
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2013-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку  проведення службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. №950
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950-2000-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну поліцію» від 28 жовтня 2015 р. № 877
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів» від 24 литого 2016р. №104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104-2016-%D0%BF

 

Нормативні та організаційно-розпорядчі документи державних органів

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції» від 13.07.2017 №317
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0317884-17

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» від 19.01.2017 №31
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0031884-17

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади» від 02.12.2016 №126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за №1718/29848
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження» від 08.12.2017 №1379 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за №87/31539
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-18

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій  щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами» від 06.07.2017 №286
 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0286884-17

 

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» від 29.09.2017 №839
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17/conv

 

Довідково

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

 

Єдиний державний реєстр декларацій
https://public.nazk.gov.ua/

 

Повідомити про корупційне правопорушення
https://nazk.gov.ua/uk/report-corruption/

 

Роз’яснення щодо заповнення декларацій
 
https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/

Опитування
Чи подобається вам дизайн цього сайту


Голосувати
Архів опитування