Українською Укр
 ::  ::
Eng
Офіційний веб-сайт Фонду соціального захисту інвалідів

Дирекція Фонду

Адреса: 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, 72
тел./факс 425-01-29
тел. 361-97-40; 425-86-36Адреса електронної пошти:
Електронна адреса

Київське міське відділення

Адреса: 03150, м. Київ,
вул. Червоноармійська, 104
тел.(044)-528-68-17; 528-68-18; 528-68-35

fondkiev26@gmail.comАдреса електронної пошти:
Електронна адреса

Київське обласне відділення

Адреса: 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, 72
тел./факс (044)-425-81-23Адреса електронної пошти:
Електронна адреса


НАКАЗ Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
НАКАЗ
 
N 226/293/169 від 30.04.2002          Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ                          юстиції України
                                 31 травня 2002 р.
                                 за N 466/6754
 
    
Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
 
    
     З метою забезпечення реалізації Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та доручення Кабінету Міністрів України від 8 січня 2002 р. N 20898/1 Н А К А З У Є М О:
 
     1. Затвердити Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (додається).
 
     2. Міністерству праці та соціального захисту і Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення і головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення і Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту населення і фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та здійснювати постійний контроль за ефективним та цільовим витрачанням коштів Державного бюджету України.
 
     3. Міністерству праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації, управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації надавати Міністерству праці і соціальної політики України інформацію про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою та у терміни, що затверджені Міністерством праці та соціальної політики України.
 
     4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному фінансовому управлінню Київської міської державної адміністрації, фінансовому управлінню Севастопольської міської державної адміністрації надавати Міністерству фінансів України інформацію про використання коштів на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам за формою та у терміни, що затверджені Міністерством фінансів України.
 
Міністр праці та соціальної
політики України                           І. Сахань
 
Міністр фінансів України                       І.Юшко
 
Міністр охорони здоров'я України               В. Москаленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства фінансів
України
30.04.2002 N 226/293/169
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2002 р.
за N 466/6754
 
    
Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
 
    
1 Загальні положення
 
     1.1 Цей документ розроблений відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) і визначає умови призначення та порядок надання і виплати:
     державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства I і II групи;
     державної соціальної допомоги непрацюючим інвалідам з дитинства III групи;
     державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 16 років;
     надбавки на догляд за інвалідом з дитинства I групи;
     надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років;
     допомоги на поховання інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 16 років.
 
     1.2 Державна соціальна допомога призначається і виплачується:
     громадянам України, які постійно проживають на території України;
     іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.
 
2 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства тадітям-інвалідам
 
     2.1 Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства I і II групи, непрацюючі інваліди з дитинства III групи, також діти-інваліди віком до 16 років.
     Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність інвалідам з дитинства, визначаються органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством України.
     Причина і строк, на який встановлюється інвалідність дітям-інвалідам, визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.
     Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років, затверджено спільним наказом МОЗ, Мінпраці та Мінфіну України від 08.11.2001 N 454/471/516 ( z1073-01 ) та зареєстровано в Мін'юсті України 26.12.01 за N 1073/6264.
     Інвалідам з дитинства, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу і пенсію, призначається державна соціальна допомога або пенсія за їх вибором. Державна соціальна допомога або пенсія інвалідам з дитинства, яких визнано недієздатними, а також на дітей-інвалідів призначається за вибором їх батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника.
 
     2.2 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається у таких розмірах:
     інвалідам з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
     інвалідам з дитинства II групи - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
     непрацюючим інвалідам з дитинства III групи - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
     на дітей-інвалідів віком до 16 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
     Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда з дитинства чи дитину-інваліда відповідно до цього Порядку.
 
     2.3 Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров'я у триденний строк зобов'язані надіслати витяг з акта огляду інваліда з дитинства або медичний висновок про визнання дитини інвалідом до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини-інваліда.
     Не пізніше 10 днів після надходження зазначених документів орган праці та соціального захисту населення зобов'язаний направити письмове повідомлення інваліду з дитинства, батькам, усиновителям, опікуну, піклувальнику дитини-інваліда про право на державну соціальну допомогу, умови, розмір і порядок її призначення.
 
     2.4 Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:
     заява за формою згідно з додатком 1;
     паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
     копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
     довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про прописку чи копія паспорта інваліда з дитинства з відомостями про постійне місце проживання;
     довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.
     Непрацюючі інваліди з дитинства III групи додатково подають копію трудової книжки та довідки органів державної податкової служби про те, що заявник не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи. В разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки органів державної податкової служби.
     Заява про призначення державної соціальної допомоги подається інвалідом з дитинства до органу праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання інваліда, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання.
     Заява про призначення державної соціальної допомоги інваліду з дитинства I чи II групи, який визнаний недієздатним, а також на дитину-інваліда подається одним із батьків, усиновителів, опікуном, піклувальником за місцем постійного проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву, при умові подання довідки про неодержання цієї допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем постійного проживання.
     Якщо один з батьків, усиновителів постійно проживає за інакшою адресою, ніж дитина-інвалід, то разом із заявою він подає довідку органу праці та соціального захисту населення про те, що другий з батьків, усиновителів не отримує державну соціальну допомогу на дитину-інваліда за місцем свого постійного проживання.
     Якщо з заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування.
     Переведення інваліда з дитинства чи дитини-інваліда з пенсії на державну соціальну допомогу здійснюється на підставі заяви. При цьому державна соціальна допомога призначається з дня звернення за нею. Виплата призначеної державної соціальної допомоги здійснюється з урахуванням суми виплаченої пенсії. До документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги, додається атестат про припинення раніше призначеної пенсії та витяг з акта огляду органів медико-соціальної експертизи чи медичного висновку закладу охорони здоров'я, який вилучається з пенсійної справи одержувача пенсії (у пенсійній справі залишається завірена у встановленому порядку копія медичного документа).
     Орган праці та соціального захисту населення перевіряє правильність оформлення заяви, відповідність викладених у ній відомостей про заявника паспорту та іншим документам, здійснює попередню правову оцінку змісту і належного оформлення представлених документів, перевіряє правильність зняття копій відповідних документів і, при необхідності, фіксує і засвідчує виявлені розходження.
     Документи, які подаються в копіях, та заява повинні бути підписані посадовими особами органу праці та соціального захисту населення і засвідчені печаткою цієї установи.
     Орган праці та соціального захисту населення, який прийняв заяву про призначення державної соціальної допомоги, видає заявнику (уповноваженій особі) розписку про прийняття заяви та доданих до неї документів із зазначенням дати прийняття заяви.
     2.5 Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.
     Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день приймання органом праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.
     Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається поштою і при цьому подаються також всі необхідні документи, то днем звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
     У тих випадках, коли до заяви про призначення державної соціальної допомоги додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення такої допомоги.
     Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами праці та соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.
 
     2.6 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства I, II групи, непрацюючим інвалідам з дитинства III групи призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
     На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 16-річного віку включно.
 
     2.7 У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога виплачується в новому розмірі. Якщо така зміна призводить до збільшення розміру, то допомога виплачується в новому розмірі з дня зміни групи інвалідності, якщо призводить до зменшення розміру - з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності.
     Перерахунок розміру державної соціальної допомоги у зв'язку зі зміною групи інвалідності інваліда з дитинства органи праці та соціального захисту населення здійснюють без подання заяви одержувачем на підставі витягу з акта огляду інваліда з дитинства органами медико-соціальної експертизи. Цей перерахунок оформлюється рішенням органу праці та соціального захисту населення в установленому порядку, яке зберігається в особовій справі інваліда з дитинства чи дитини-інваліда.
     Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатним - за заявою опікуна). У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності, а при зменшенні розміру - з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності.
 
     2.8 Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства строку переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (вищої або нижчої), державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.
     Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу, то виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення строку виплати державної соціальної допомоги орган праці та соціального захисту населення зобов'язаний у письмовій формі попередити інваліда з дитинства, а також батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника дитини-інваліда про причину припинення її виплати.
 
     2.9 На кожного одержувача державної соціальної допомоги органом праці та соціального захисту населення формується особова справа, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, а також розрахунки їх розмірів.
 
3 Надбавка на догляд за інвалідами з дитинства I групи тадітьми-інвалідами
 
     3.1 До державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства I групи призначається надбавка на догляд за ними.
     Інвалідам з дитинства I групи надбавка на догляд встановлюється на підставі документів, поданих для призначення державної соціальної допомоги відповідно до пункту 2.4 цього Порядку.
 
     3.2 До державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 16 років може призначатися надбавка на догляд за ними.
     Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається на підставі поданих документів відповідно до пункту 2.4 цього Порядку незалежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід.
     Одинокою матір'ю вважається жінка (яка не перебуває у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини-інваліда відсутній запис про батька дитини або запис про батька проведено у встановленому порядку за вказівкою матері.
     Одиноким батьком вважається чоловік (який не перебуває у шлюбі), який самостійно виховує усиновлену дитину-інваліда, або дитину-інваліда, у якої немає матері (мати відмовилась від дитини у пологовому будинку).
     Якщо одинока мати (одинокий батько) одружилась, право на надбавку за умови, що діють для одинокої матері (одинокого батька) втрачається. У разі розірвання цього шлюбу, право на надбавку на догляд за дитиною-інвалідом як одинокій матері (одинокому батьку) по відношенню до дітей, народжених до шлюбу, поновлюється (якщо діти не були усиновлені під час шлюбу).
 
     3.3 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років призначається одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, в тому числі інваліду III групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику з числа інвалідів I або II групи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
 
     3.4 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років особам, зазначеним в пункті 3.3 цього розділу, призначається за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї, в якій виховується дитина інвалід (крім сімей опікунів і піклувальників), за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї надбавки, не перевищує прожиткового мінімуму на сім'ю.
     З додержанням таких вимог призначається надбавка на догляд жінці, яка має дитину-інваліда від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, а також жінці, яка припинила спільне життя з особою, від якої вона має дитину-інваліда, або яка раніше перебувала у шлюбі і має дитину-інваліда, яка народилась до розірвання шлюбу.
     Прожитковий мінімум на сім'ю визначається відповідно до законодавства України. У разі призначення державної соціальної допомоги та надбавки на догляд за дитиною-інвалідом опікуну чи піклувальнику, прожитковий мінімум визначається тільки на дитину-інваліда.
 
     3.5 Середньомісячний сукупний дохід сім'ї для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату та Держкомспорту від 15.11.2001 N 486/202/524/455/3370 ( z0112-02 ) та зареєстрованою в Мін'юсті України 07.02.2002 за N 112/6400.
     При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї до її складу включаються:
     1) чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років;
     2) студенти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років, у тому числі ті, які одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на навчанні в інших містах);
     3) особи, шлюб яких не зареєстрований, якщо вони разом проживають, ведуть спільне господарство, а також разом виховують дітей;
     4) усиновлені діти, які проживають з усиновителями, на рівні з рідними дітьми.
     При обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї до її складу не включаються:
     1) батьки, дідусі, бабусі, брати і сестри подружжя;
     2) батьки, позбавлені батьківських прав;
     3) діти, яким виповнилося 18 років;
     4) діти, які перебувають на повному державному утриманні;
     5) один із подружжя, з яким розірвано шлюб, або якщо шлюб не розірвано, але винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів;
     6) мати (батько, усиновитель), яка (який) не працювала (не працював), не навчалася (не навчався), не зареєстрована (не зареєстрований) у державній службі зайнятості як безробітна (безробітний) протягом повного періоду, за який обчислюється середньомісячний дохід (шість календарних місяців) до місяця звернення за винятком:
     непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
     непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає дитину-інваліда віком до 16 років;
     непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає дитину віком до 14 років, у разі, коли за висновком дитячого лікувально-профілактичного закладу такий догляд необхідний;
     непрацюючої працездатної матері (батька, усиновителя), яка (який) доглядає інваліда I групи;
     7) опікуни та піклувальники та їх сім'ї.
     Якщо у складі сім'ї протягом періоду, за який обчислюється середньомісячний сукупний доход, відбулися зміни у зв'язку з розірванням шлюбу, або коли шлюб між подружжям не розірвано, але в цей період винесено рішення суду про стягнення з батька (матері) аліментів, із середньомісячного сукупного доходу сім'ї, обчисленого за шість останніх місяців, виключається дохід особи, яка вибула з кола членів сім'ї, і включається середньомісячний розмір її аліментів.
     Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, проводить вдома більше ніж місяць на утриманні батьків, при визначені середньомісячного сукупного доходу сім'ї ця дитина включається до складу сім'ї і право на призначення надбавки переглядається на період перебування дитини вдома.
     У разі встановлення опіки, піклування право на призначення надбавки на догляд визначається на підставі середньомісячної суми одержуваних на дитину-інваліда, яка перебуває під опікою чи піклуванням, пенсій, допомоги, аліментів, стипендії тощо за шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї надбавки.
 
     3.6 Під час перебування інваліда з дитинства I групи та дитини-інваліда на повному державному утриманні надбавка на догляд не призначається, а призначена надбавка не виплачується.
 
     3.7 Розміри надбавки на догляд:
     за інвалідом з дитинства I групи - 50 відсотків прожиткового мінімуму;
     за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 30 відсотків прожиткового мінімуму;
     за дитиною-інвалідом віком від 6 до 16 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму.
     Розмір надбавки на догляд встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
     3.8 Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.
 
     3.9 Для призначення надбавки на догляд одинока мати (одинокий батько) додатково до документів, вказаних у пункті 2.4 цього Порядку, подає:
     заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом за формою, згідно з додатком 1;
     оригінал довідки органу реєстрації актів громадського стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати;
     довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за формою, згідно з додатком 2;
     рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);
     довідка з місця навчання дитини.
 
     3.10 Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом особи, вказані у пункті 3.3 цього розділу, додатково до документів, перелічених у пункті 2.4 цього Порядку, подають:
     заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;
     довідку про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;
     довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередні 6 місяців;
     довідки про одержувані на дитину-інваліда, що перебуває під опікою чи піклуванням, пенсії, допомогу, аліменти;
     копію трудової книжки та довідки органів державної податкової служби про те, що заявник не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи, а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки органів державної податкової служби;
     довідку про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителів, видану за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
     довідки про наявність та розміри земельних ділянок, які виділено для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, виділеної внаслідок розпаювання землі;
     довідка з місця навчання дитини.
     Опікунам, піклувальникам надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається з дня звернення при наявності рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом.
 
     3.11 Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, призначається на 6 місяців, але не більше ніж на строк інвалідності, зазначений у медичному висновку, та не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 16-річного віку включно. Для призначення надбавки на наступні 6 місяців одержувачам необхідно подати всі документи, зазначені у пункті 3.10 цього Порядку.
     Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом одиноким матерям (одиноким батькам), які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, призначається на строк інвалідності, зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 16-річного віку включно.
 
     3.12 У разі встановлення дитині-інваліду, яка досягла 16-річного віку, інвалідності I групи, надбавка на догляд встановлюється з дня визначення інвалідності органом медикосоціальної експертизи з урахуванням суми виплаченої надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якщо остання була призначена.
 
     3.13 Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якій виповнилося 6 років, органи праці та соціального захисту населення здійснюють без подання одержувачем заяви, але з оформленням рішення про перерахунок в установленому порядку. В новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня, коли дитині виповнилося 6 років.
 
     3.14 Виплата надбавки на догляд зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства I групи строку переогляду органом медикосоціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультативною комісією дитячого лікувально-профілактичного закладу.
     Якщо строк переогляду пропущено з поважної причини, виплата надбавки поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць, при умові, що за цей період його визнано інвалідом або дитиною-інвалідом і при наявності права на отримання надбавки.
     У разі припинення виплати надбавки на догляд унаслідок нез'явлення на переогляд без поважних причин, при наступному визнанні інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом, виплата цієї надбавки поновлюється з дня встановлення інвалідності або визнання дитиною-інвалідом і при наявності права на отримання надбавки.
     У випадках, наведених у цьому пункті, виплата надбавки на догляд поновлюється із додержанням умов, визначених у пунктах 3.1 - 3.4 цього розділу.
 
     3.15 У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.
 
     3.16 У разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати надбавки на догляд за дитиною-інвалідом (зміни у складі сім'ї, збільшення сукупного доходу сім'ї, влаштування на повне державне утримання тощо), одержувачі зобов'язані повідомити про це органи праці та соціального захисту населення. Зняття надбавки на догляд у таких випадках проводиться з місяця, наступного за тим, в якому виникли ці обставини.
 
4 Виплата державної соціальної допомоги
 
     4.1 Державна соціальна допомога виплачується державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання інваліда з дитинства або батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, яким призначена допомога на дітей-інвалідів або інвалідів I чи II групи, які визнані недієздатними.
     Виплата державної соціальної допомоги провадиться щомісячно за графіками, які складаються державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку та узгоджуються з органами праці та соціального захисту населення, на підставі виплатних документів, що готують органи праці та соціального захисту населення, згідно з Інструкцією про порядок організації, оформлення, фінансування та виплати пенсій і грошової допомоги підприємствами поштового зв'язку України, затвердженої спільним наказом Держкомзв'язку, Мінпраці та Пенсійного фонду України від 02.07.1998 N 101/123/67 ( z0494-98 ), зареєстрованої в Мін'юсті України 06.08.1998 за N 494/2934.
     Виплата державної соціальної допомоги може здійснюватися через установи уповноважених банків за письмовою заявою одержувача згідно з діючим Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 N 1596 ( 1596-99-п ).
 
     4.2 Перерахування коштів державним підприємствам і об'єднанням зв'язку та установам уповноважених банків для забезпечення виплати державної соціальної допомоги здійснюється органами Державного казначейства України за поданням відповідних органів праці та соціального захисту населення.
 
     4.3 При зміні одержувачем державної соціальної допомоги постійного місця проживання виплата цієї допомоги продовжується відповідним органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.
 
     4.4 Припинення виплати державної соціальною допомоги (в тому числі з надбавкою) у зв'язку з відновленням здоров'я здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому особу не визнано інвалідом.
 
     4.5 Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства I чи II групи незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів.
     Державна соціальна допомога, яка призначається на дитину-інваліда віком до 16 років, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.
 
     4.6 Державна соціальна допомога може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законодавством України.
 
     4.7 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства у разі влаштування їх у будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів виплачується в розмірі 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги (без надбавки на догляд) з місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини.
     У разі тимчасового вибуття з будинку-інтернату у зв'язку із хворобою або за особистими мотивами ( без виключення із списку підопічних ) призначена державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі за весь період відсутності у будинку-інтернаті з дня вибуття по день повернення включно. Виплата у вказаний період провадиться на підставі наказу (витягу з наказу) будинку-інтернату про зняття з матеріального забезпечення, копія якого надсилається органу праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням будинку-інтернату після повернення підопічного інваліда з дитинства в будинок-інтернат.
     Якщо інвалід з дитинства вибуває назавжди з будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, виплата державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, відновлюється в повному розмірі з місяця, наступного за місяцем вибуття з будинку-інтернату.
 
     4.8 Призначена державна соціальна допомога та надбавка не виплачується протягом перебування дитини-інваліда віком до 16 років на повному державному утриманні.
     Виплата державної соціальної допомоги та надбавки припиняється з місяця, наступного за тим, з якого дитина-інвалід перебуває на повному державному утриманні.
     Якщо дитина-інвалід вибуває назавжди з установи (закладу), де вона була на повному державному утриманні, або на період більше ніж місяць, державна соціальна допомога з надбавкою на догляд, якщо дитина-інвалід має на неї право, відновлюється в повному розмірі з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому виникли ці обставини.
     Протягом перебування дитини-інваліда на повному державному утриманні одному з батьків (усиновителів, опікуну, піклувальнику), якому була призначена державна соціальна допомога на дитину-інваліда, на підставі його заяви може бути призначена пенсія, на яку дитина-інвалід має право. Органи праці та соціального захисту населення повинні повідомляти одержувачів державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, які влаштовані на повне державне утримання, про їх право на призначення пенсії. У цьому випадку, коли дитина-інвалід, якій була призначена пенсія, вибуває назавжди з установи, де вона перебувала на повному державному утриманні, або на період більше ніж один місяць, державна соціальна допомога з надбавкою на догляд, за наявності підстав, призначається і виплачується в повному розмірі з дати вибуття, яка підтверджується документом установи, де вона перебувала на повному державному утриманні, але не раніше ніж з дня звернення за її призначенням.
 
     4.9 Якщо дитина-інвалід, яка перебуває на повному державному утриманні, по досягненню 16-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата призначеної допомоги поновлюється в розмірі 20 відсотків розміру державної соціальної допомоги за заявою з дня встановлення групи інвалідності.
 
     4.10 Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за їх одержанням.
     Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує державну соціальну допомогу, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий час здійснюється, виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на день виплати з компенсацією за несвоєчасну виплату відповідно до законодавства України.
 
5 Допомога на поховання
 
     5.1 У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 16 років членам сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги на день смерті.
     Особам, які мають право одночасно на допомогу на поховання інваліда з дитинства або дитини-інваліда відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та на допомогу на поховання, яка надається на загальних підставах у розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, призначається один із цих видів допомоги за їх вибором.
 
     5.2 Допомога на поховання не виплачується у разі:
     смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);
     смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.
 
     5.3 Для оформлення допомоги на поховання органам праці та соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.
     На звороті довідки про смерть робиться розпорядження керівника органу праці та соціального захисту населення про призначення допомоги на поховання з зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою.
     Допомога на поховання виплачується незалежно від строку звернення за її виплатою, але при умові, що смерть настала не раніше 1 січня 2001 року.
 
     5.4 Витрати на виплату допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів провадяться за рахунок джерел, з яких виплачувалась державна соціальна допомога.
 
6 Кінцеві положення
 
     6.1 Розмір державної соціальної допомоги встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно з законодавством України.
     У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення без подання одержувачем заяви, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок в установленому порядку. Виплата в новому розмірі здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому збільшився прожитковий мінімум, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
     Покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
 
     6.2 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства або дітям-інвалідам віком до 16 років призначається органами праці та соціального захисту населення.
     У сільській місцевості заяви з необхідними документами можуть приймати уповноважені особи, визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад. Для призначення і нарахування державної соціальної допомоги, надбавки на догляд, допомоги на поховання уповноважені особи передають прийняті документи відповідним органам праці та соціального захисту населення.
     Про призначення або відмову у призначенні державної соціальної допомоги орган праці та соціального захисту населення письмово повідомляє особу, що звернулася за її призначенням.
 
     6.3 Суми державної соціальної допомоги та надбавки на догляд, якщо остання призначена, надміру виплачені одержувачу внаслідок зловживань з його боку (внаслідок подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім'ї тощо), стягуються на підставі рішення органу праці та соціального захисту населення.
     Відрахування на підставі рішень органу праці та соціального захисту населення щомісячно провадяться в розмірі не більше 25 відсотків державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, якщо остання призначена, понад відрахування з інших підстав.
 
     6.4 Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали інваліду з дитинства і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які згідно із законодавством належать до кола осіб, забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Однак батьки і чоловік (дружина), а також родичі, які проживали разом з інвалідом з дитинства на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не входять у коло забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника. Державна соціальна допомога виплачується зазначеним особам за повний місяць, в якому настала смерть інваліда з дитинства, незалежно від дати його смерті.
     Призначені суми державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, які належали дитині-інваліду і залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, виплачуються одному з батьків (усиновителів, опікуну, піклувальнику), або одному з членів сім'ї дитини-інваліда, які проживали разом з дитиною-інвалідом на день його смерті. Ця державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть дитини-інваліда.
     Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли не пізніше 6 місяців після смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда.
 
     6.5 При визначенні сукупного доходу сім'ї органи праці та соціального захисту населення, що призначають державну соціальну допомогу, мають право користуватися всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, у тому числі інформацією органів державних податкових адміністрацій.
 
     6.6 Рішення органу праці та соціального захисту населення про призначення (непризначення) державної соціальної допомоги інваліду з дитинства, дитині-інваліду чи надбавки на догляд на ними може бути оскаржене у відповідних органах виконавчої влади або в судовому порядку.
 
Начальник Управління політики
соціального захисту інвалідів                  Войнович
 
 
 
                                      Додаток 1
                                      до пункту 2.4 Порядку
                                      надання державної соціальної
                                      допомоги інвалідам з
                                      дитинства та дітям-інвалідам
 
 Заповнюється заявником
 
     До управління праці   та   соціального   захисту   населення
___________________________________________________ від __________
____________________________________________________________, який
(яка) проживає/фактично проживає за адресою: _____________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________, дата народження
________________________________________________, ідентифікаційний
номер ________________________________________, контактний телефон
________________________________________ паспорт серія ___________
N _________________, виданий _____________________________________
__________________________________________________________ "_____"
___________________ "________" р.
 
                              ЗАЯВА
 Прошу призначити/перерахувати/:
        призначити  перерахувати
 уперше   повторно
 державну соціальну допомогу інваліду з дитинства            
 державну соціальну допомогу на  дитину-інваліда         
 надбавку на догляд за інвалідом з дитинства        
 надбавку на догляд за дитиною-інвалідом        
 
 
 
 Загальні відомості 1
Прізвище, ім'я, по  батькові членів сім'ї 2 Ступінь родинних відносин Дата народження    ідентифікаційний номер   Примітки
         
         
_______________
     1 Розділи "Загальні відомості", "Доходи сім'ї" заповнюються в
разі   звернення   за   призначенням   надбавки   на   догляд   за
дитиною-інвалідом   (крім   одинокої   матері,   сім'ї    опікуна,
піклувальника)
     2 Особи, які перебувають на повному державному утриманні, не
включаються в перелік
 
     До заяви   про   призначення державної соціальної допомоги
додаються:      
 
 Паспорт (копія паспорта)    -  аркушів
 Копія свідоцтва про народження дитини-інваліда                             - аркушів
Копія рішення про встановлення опіки чи піклування      аркушів
 Довідка про місце проживання інваліда з дитинства   (дитини-інваліда) (копія паспорта інваліда з  дитинства з відомостями про постійне    місце проживання)                                                                              - аркушів
Довідка про місце проживання заявника Копія трудової книжки (для інвалідів з дитинства  III групи)   - аркушів
Довідка органів державної податкової служби (для  інвалідів з дитинства III групи)     - аркушів
До заяви про призначення надбавки на догляд   додаються (при потребі):                                                                                                         
Довідка про склад сім'ї   - аркушів
Довідки про доходи членів сім'ї     - аркушів
Оригінал довідки РАГСу або довідка органу  праці та соціального захисту населення     - аркушів
Довідки про одержувані на дитину-інваліда, що перебуває під опікою чи піклуванням, пенсії,  допомоги, аліменти тощо        - аркушів
 Копія трудової книжки       - аркушів
 Довідки органів державної податкової служби    - аркушів
Довідка про спільне проживання з  дитиною-інвалідом      - аркушів
Довідки про наявність та розмір земельних   ділянок     - аркушів
Довідка з місця навчання дитини-інваліда   - аркушів
 Інші документи    - аркушів
 УСЬОГО    - аркушів
                                                    ------
     Доходи сім'ї (нараховані) за період з   _____200__р.   до
_______200__р.
Прізвище, ініціали                       Відомості про доходи             
   Вид доходу  Розмір доходу Джерело доходу (назва підприємства)             
 1  2  3  4
       
       
     У разі виникнення змін у складі сім'ї, збільшення сукупного
доходу   сім'ї,   влаштування   на   повне   державне   утримання,
працевлаштування зобов'язуюсь повідомити _________________________
управління праці та соціального захисту населення в 10-денний
термін.
_________________________   __________________________________
   (підпис заявника)                      (дата)
     необхідне зазначити
------------------------------------------------------------------
     Прошу у   разі   призначення   державну   соціальну допомогу
виплачувати
---
--- через державне підприємство зв'язку N _____________
---
--- перерахуванням на особовий рахунок за вкладом N ______________
_______________________ у відділенні банку
------------------------------------------------------------------
     Заповнюється відповідальною   особою   управління   праці та
соціального захисту населення
     Відомості з паспорта звірені.
     Заяву та    документи     на     ___     аркушах     прийнято
"_____"____________ 200__ р. і зареєстровано під N ______________.
     Для розгляду заяви необхідно додати до "____"______________
200__ р. такі документи:
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
"Заяву прийняв" _______________________________________
               (прізвище та підпис уповноваженої особи)
"Ознайомився" ____________________________________
                        (підпис заявника)
Керівник _____________________________________________ управління
праці та соціального захисту населення:
 
 М.П. ____________________________ ______________________________
                підпис                  (прізвище, ініціали)
------------------------------------------------------------------
     Заяву та    документи     на     ___     аркушах     прийнято
"____"____________ 200__ р. та зареєстровано під N _______.
     Для розгляду      заяви       необхідно       додати       до
"_____"___________ 200__ р. такі документи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
"Заяву прийняв"________________________________________
               (прізвище та підпис уповноваженої особи)
"Ознайомився" __________________________
                        (підпис заявника)
 
                                      Додаток 2
                                      до пункту 3.9 Порядку
                                      надання державної соціальної
                                      допомоги інвалідам з
                                      дитинства та дітям-інвалідам
 
 
                               АКТ
       обстеження сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід
 "_______"______________________ ________ р.
 (число)       ( місяць)          (рік)
 
     Прізвище, ім'я, по батькові заявника: _______________________
     Обстеження проведено за адресою: ____________________________
------------------------------------------------------------------
                      (повна домашня адреса)
 
     Особи, які проживають разом з дитиною-інвалідом:
Прізвище, ім'я, по батькові Ступінь родинних відносин   Дата народження 
     
     
------------------------------------------------------------------
 
     Висновок-рекомендація про     призначення     (непризначення)
надбавки на догляд за дитиною-інвалідом:
 
     Дитина-інвалід проживає/не   проживає   разом   із заявником
(необхідне підкреслити)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     Примітка:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
     Акт обстеження склали відповідальні особи органу праці та
соціального захисту населення або уповноважені особи, визначені
виконавчим комітетом селищної/сільської ради
__________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
------------------------------------------------------------------
                    _____________________________________ (підпис)
__________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
                    _____________________________________ (підпис)
__________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
                    _____________________________________ (підпис)
 
 Заявник:          _____________________________ (підпис заявника)
 
 Керівник ___________________________________ управління праці та
соціального захисту населення:
 __________________________     __________________________________
       підпис                           (прізвище, ініціали)
 
 М.П.                   "_______"________________ 200__ р.
Опитування
Чи подобається вам дизайн цього сайту


Голосувати
Архів опитування